INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Starosta opäť gratuloval jubilantom

Starosta opäť gratuloval jubilantom

V DK Zrkadlový háj sa dvakrát do roka stretávajú tí Petržalčania, ktorí dovŕšili 75 a viac rokov. Pozvanie starostu Vladimíra Bajana v predposledné októbrové popoludnie prijalo asi 170 jubilantov. Starosta im zagratuloval, poďakoval za to, čo za všetky roky svojho života spravili pre Petržalku a ocenil ich vitalitu a chuť sa stále niečo nové učiť.

O dobrú náladu sa postarali Majka Velšicová a Marián Greksa s Jurajom Oňom, ktorý ho sprevádzal na klavíri. Po kultúrnom programe si všetci pochutnali na slávnostnej večeri a pri odchode každý jubilant dostal od Vladimíra Bajana darček a kvety.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201