INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Podarilo sa premostiť starobu a mladosť

Podarilo sa premostiť starobu a mladosť

Deti a starí ľudia. Odlišný svet dvoch generácií, ktorým treba   porozumieť a hlboko ľudsky ich preklenúť. Október – mesiac úcty k starším bol preto príležitosťou na rúcanie bariér medzi najstaršou a najmladšou populáciou. A nielen to. Každé stretnutie mladých a starých môže prispieť k vzájomnej úcte, láskavejším vzťahom a obohateniu o životnú múdrosť.

Taký bol motív pätnástich žiakov a troch učiteliek zo Spojenej školy Svätej rodiny v Petržalke. Dňa 18. októbra  prišli potešiť starých chorých ľudí v zdravotnom a sociálnom centre Dome Rafael v našom lesoparku. V programe Postriebrení životom deti zahrali vtipné scénky. Podarilo sa im aj rozospievať a roztlieskať tých, ktorí pre svoj ťažký zdravotný stav majú obmedzené možnosti pohybu a kontaktov so svetom.

Zdanlivo menej významná aktivita – pozvať deti na vystúpenie do zdravotno-sociálneho zariadenia naplnila slová pápeža Františka. Mladým odporúčal načúvať starkým, lebo oni majú pamäť dejín aj životnú skúsenosť a povedia to, čo pohne ich srdcom. A naopak. Seniorom poradil, aby hovorili s deťmi a tínedžermi, lebo oni majú nákazlivú radosť a elán do života.

Ďalšie stretnutia talentovaných detí z petržalskej  Základnej umeleckej školy F. Oswalda s treťou generáciou sa v zdravotno-sociálnom centre uskutočnia počas komorných jesenných koncertov.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky