INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Odkaz Alexandra Dubčeka je stále živý

Odkaz Alexandra Dubčeka je stále živý

Už po pätnásty raz sa stretli žiaci základných a stredných škôl na celoslovenskej súťaži v rétorike, ktorá sa tradične koná v Petržalke. Je venovaná výnimočnej osobnosti slovenského národa, ktorého meno je známe na celom svete, najvýznamnejšiemu a najznámejšiemu politikovi moderných československých dejín, Alexandrovi Dubčekovi.

Túto súťaž každoročne vyhlasuje ministerstvo školstva a organizuje ju OZ Zdravá spoločnosť, ktorú vedie Viera Uherčíková, v spolupráci so ZŠ Černyševského.  Odborným garantom súťaže je prof. Ivan Laluha. Tento rok opäť záštitu nad súťažou prevzala štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová a petržalský starosta Vladimír Bajan.

„Jedným z cieľov súťaže je pripomínať mladým ľuďom významné osobnosti nášho národa, pozdvihnúť ich národnú hrdosť a sebavedomie. Ďalším cieľom je zlepšiť verbálny prejav študentov,“ vysvetlila poslanie súťaže Viera Uherčíková.

Tento rok sa na súťaži zúčastnilo 18 študentov z celého Slovenska (6 v kategórii ZŠ a 12 v kategórii SŠ). Témy si pripravovali pod dohľadom svojich pedagógov. „Oceňujem vysokú úroveň rečníckeho prejavu súťažiacich aj to, ako dokázali vyjadriť svoje originálne myšlienky a postoje. Z roka na rok je čoraz ťažšie vyhodnotiť tých najlepších,“ povedal predseda poroty herec Juraj Sarvaš.

V kategórii  žiakov základných škôl zvíťazil Vladimír Jakabovič zo ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ulici, na druhom mieste skončil Matúš Máca zo ZUŠ na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste a tretí bol Richard Hainc, z Gymnázia na Ul. J. jesenského v Bánovciach nad Bebravou. V kategórii stredných škôl zvíťazil Dávid Hrnko zo Športového gymnázia v Nitre, druhé miesto patrí Petrovi Štarkovi z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi a tretia skončila Karolína Kiripolská Gymnázia na Ul. J. jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

Na záver podujatia sa študenti mali možnosť stretnúť s ďalšími zaujímavými osobnosťami – so synmi Alexandra Dubčeka Milanom a Pavlom, s Natáliou Ihnátkovou zo Štátneho pedagogického ústavu, šéfredaktorom časopisu Rodina a škola Ľubomírom Pajtinkom a Františkom Švábom, dlhoročným pracovníkom ministerstva školstva. Tí všetci spomínali na Alexandra Dubčeka.

Medzi týmito osobnosťami nechýbala  ani štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová, starostka rodnej obce Alexandra Dubčeka, Uhrovca,  Zuzana Máčeková a petržalský starosta Vladimír Bajan. „Som veľmi rád, že na Alexandra Dubčeka a ani na jeho posolstvo nezabúdame a že sme si tohto velikána slovenského národa a československých dejín aj takouto formou pripomína naša mládež. Moja vďaka patrí aj organizátorom, najmä pani Uherčíkovej, ktorá vdýchla tejto súťaži dušu. Bez nej by sa možno tohto milého jubilea nedožila,“ dodal starosta.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky