INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ocenenie pre Vladimíra Bajana

Ocenenie pre Vladimíra Bajana

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov sa v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj odovzdávali aj ocenenia pre ľudí, ktorí svojím postojom a aktivitami prispievajú k tomu, aby oblasť kultúry a zachovávania tradícií boli aktívnou a neoddeliteľnou súčasťou života súčasnej generácie a aby sa vytvárali predpoklady na to, aby sa tieto tradície prenášali z generácie na generáciu.

Medzi takmer dvomi desiatkami ocenených boli predstavitelia divadiel, dirigenti, vedúci folklórnych súborov, pracovníci knižníc či umelci. A boli medzi nimi aj niekoľkí predstavitelia samosprávy a starostovia obcí. A treba povedať že oprávnene a zaslúžene. Mestská časť Petržalka zorganizuje ročne prostredníctvom Kultúrnych zariadení Petržalka 900 akcií a prostredníctvom Miestnej knižnice Petržalka ďalších takmer tisíc. A zorganizovať viac ako 100 vystúpení folklórnych súborov v rámci večerov autentického folklóru, 20 ročníkov Dní Petržalky či 10 ročníkov Seniorfestu svedčí o tom, že tieto podujatia sa nerobia náhodne či jednorazovo. Sú to akcie, ktoré priťahujú záujem ľudí, sú obľúbené a žiadané. A za to patrí ich hlavným organizátorom vďaka. A za to sa chceme za Petržalčanov poďakovať aj starostovi Vladimírovi Bajanovi, ktorý si z rúk predsedu BSK prevzal Ocenenie za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávanie tradícií v Bratislavskom kraji a ktorý si toto ocenenie určite zaslúži.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201