INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Koncertná ponuka na november 2017

Koncertná ponuka na november 2017

V priebehu 20. storočia nastal na Slovensku čas akéhosi prebudenia. Začala sa formovať umelecká elita a dianie nadobudlo vo všetkých sférach črty profesionalizmu. Medzi hudobníkmi sa o obrodenie ducha postaral aj Alexander Moyzes, symfonik európskeho formátu. Jeho „hommage á Majster Pavol“ je výrazom autorovho postoja ku kultúrnym hodnotám slovenských dejín. Základy novodobého symfonizmu kládol v priebehu 18. storočia Jospeh Haydn. A hoci sólový koncert nebol pre tohto reformátora až taký príťažlivý, dva koncerty pre violončelo a orchester patria do zlatého fondu koncertantnej literatúry. Sir Edvard Elgar zasa vytvoril základy novej tradície hudobnej tvorby na Britských ostrovoch. Pod vplyvom Sira Charlesa Stanforda s povzbudzovaný záujmom Richarda Straussa z európskeho kontinentu vytvoril Elgar niekoľko diel zásadného významu – patria sem aj Enigma variácie, ktoré sú akýmisi hudobnými portrétmi jeho priateľov.

István Várdai, violončelo

Slovenská filharmónia
James Judd, dirigent
István Várdai, violončelo

Alexander Moyzes
Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče, op. 67

Joseph Haydn
Koncert pre violončelo a orchester č. 2 D dur, Hob VIIb:2

Edward Elgar
Enigma, variácie na vlastnú tému, op. 36

štvrtok, 2. november 2017, 19.00 hod

piatok, 3. november 2017, 19.00 hod
Koncertná sieň SF

Klavírny recitál

Daniel Kharitonov

Daniel Kharitonov, laureát prestížnej medzinárodnej súťaže Piotra Iľjiča Čajkovského v Moskve (2015), sa predstaví so stálicami svetového klavírneho repertoáru v historickom priereze od Mozarta po Liszta. Z dielne klasicistických majstrov odznie Mozartova priezračná, ale výrazovo exponovaná Fantázia d mol a Beethovenova strhujúca a vášnivá Appassionata, jedno z vrcholných diel jeho tvorby. Vrstovníci Chopin a Liszt sú dominantnými zjavmi v klavírnej literatúre 19. storočia: pokiaľ Chopinovým estetickým ideálom bolo evokovať v klavírnej hre efekty spevu, sústredil sa Liszt skôr na virtuozitu a dosiahnutie efektov orchestrálneho znenia.

Daniel Kharitonov, klavír

Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin
Franz Liszt
Franz Liszt
  Fantázia pre klavír č. 3 d mol, KV 397
Sonáta pre klavír č. 23 f mol, op. 57 Appassionata
Balada č. 1 g mol, op. 23
Impromptu č. 1 As dur, op. 29
Polonéza As dur, op. 53 Heroická
Sen lásky (Nokturno č. 3)
Uhorská rapsódia č. 2 cis mol

 utorok, 7. november 2017, 19.00 hod
Malá sála SF

Balakirev Rachmaninov Ravel

Milij Balakirev zohrával mimoriadne záslužnú rolu pri formovaní silného proruského skladateľského zoskupenia v 19. storočí (Mocná hŕstka). Jeho tvorba stojí v tieni jeho estetických a organizačných aktivít; fantázia Islamey je však výnimkou. Originálna verzia pre klavír je „nehrateľnou“ inšpiráciou, preto existuje v hýrivej orchestrálnej verzii. Ústredná téma Paganiniho Capriccia č. 24 pre husle sólo inšpirovala Liszta, Brahmsa, Lutoslawského a mnohých ďalších skladateľov k napísaniu virtuóznych klavírnych diel. Sergej Rachmaninov ju využil ako ústrednú tému Rapsódie op. 43. Dielo vo forme variácií má aj trojčasťový pôdorys, zodpovedajúci klavírnemu koncertu a jeho technická bravúra a popularita nijako nezaostáva za skladateľovými dielami v oblasti tohto žánru. Pozoruhodné je využitie inverznej podoby témy, z ktorej Rachmaninov vykúzlil nádhernú epizódu plnú nehy a nostalgie. Balet sa stal v búrlivej prvej tretine 20. storočia jedným z dominujúcich žánrov. Nenechal ľahostajným ani senzitívneho Mauricea Ravela; jeho baletná verzia mýtického príbehu a dve suity z baletu Dafnis a Chloé dnes patria medzi preferované divadelné aj koncertné tituly.

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Sascha Goetzel,
dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Daniel Kharitonov,
klavír

Milij Balakirev 
Islamey, orientálna fantázia, op. 18

Sergej Rachmaninov
Rapsódia na Paganiniho tému, op. 43

Maurice Ravel
Dafnis a Chloé, suity z baletu č. 1 a 2

štvrtok, 9. november 2017, 19.00 hod

piatok, 10. november 2017, 19.00 hod
Koncertná sieň SF

Albinoni/Giazotto Bach/Respighi Regeš

Úpravy populárnych a slávnych „evergreenov“ minulosti sú špecifickou kapitolou dejín hudby. Božské adagio Tomasa Albinoniho vyvolá emočnú reakciu u každého poslucháča. Taliansky muzikológ a skladateľ Remo Giazotto napísal novodobú verziu tohto obľúbeného diela a priviedol verejnosť do rozpakov pri rozlišovaní čo z tejto adaptácie je Albinoni a čo je Giazotto… Záujem o hudbu dávnejších čias prejavoval aj Ottorino Respighi a transkripcia Bachovej Sonáty e mol je priamym prejavom tohto profesionálneho záujmu. Východoslovenský hudobník a violončelista Gregor Regeš, člen významných slovenských orchestrov, sa už niekoľko rokov usiluje ponúkať kvalitnú hudbu aj na slovenskom vidieku, v kostolíkoch, či na školách. Jeho Piesne pokoja vystihujú toto jeho ušľachtilé profesionálne krédo.

Slovenský komorný orchester

Ewald Danel, umelecký vedúci / husle

Juraj Adamuščin, bas

Tomaso Albinoni / Remo Giazotto                  

Adagio g mol pre sláčikový orchester a organ

Johann Sebastian Bach / Ottorino Respighi  

Sonáta pre husle e mol BWV 1023

Gregor Regeš                                                        

Piesne pokoja

nedeľa, 12. november 2017, 16.00 hod

Kostol Cirkvi bratskej, Cukrová ul.

Chadwick Paderewski Moncayo Zyman Márquez

Americký skladateľ George Whitefield Chadwick je u nás málo známou osobnosťou. Jeho tvorba by si však zaslúžila viac pozornosti zo strany hrdých Európanov. Skladba Jubilee je prvou časťou cyklu Symfonické skice, v ktorom Chadwick reaguje na niektoré nevšedné podnety. Ignacy Jan Paderewski bol jednou z najskvelejších klaviristických a pedagogických postáv 19. storočia a veľmi sa zaslúžil o editovanie a propagáciu diela Frederyka Chopina. Huapango Josého Pabla Moncaya a diela Samuela Zymana a Artura Marquéza sú príkladmi dôrazného presadzovania etnickej (mexickej a mayskej) hudby v období 20. storočia.
Slovenská filharmónia
Jesus Medina,
dirigent
Marian Sobula, klavír

George W. Chadwick
Jubilee
Ignacy Jan Paderewski
Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 17

José Pablo Moncayo
Huapango

Samuel Zyman 
Encuentros

Arturo Márquez
Danzon No. 2

 štvrtok, 16. november 2017, 19.00 hod
Koncertná sieň SF

Trio Arezio

Trvalou súčasťou dejín hudby na profesionálnej aj laickej úrovni sú transkripcie existujúceho hudobného materiálu všetkých čias. Slávne, niekedy však už polozabudnuté a zabudnuté diela znova ožívajú a stávajú sa súčasťou našej súčasnosti. Fantázii sa medze nekladú, takže úpravy a prepisy nadobúdajú rôznorodé interpretačné a zvukové kvality.

Trio Arezio
Coline Marie Orliac,
harfa
Tünde Jakab, flauta
Rea Slawiski,
soprán

 

Charles Gounod                                       Serenáda
Camille Saint-Saëns                                 Labuť z cyklu Karneval zvierat / Neviditeľná flauta 

François Joseph Naderman/ Jean-Louis Tulou  Nokturno pre flautu a harfu

Gabriel Fauré                                           Modlitba

Claude Debussy                                       Syrinx

Alphonse Hasselmans                            Prameň

Claude Debussy                                       Krásny večer

Claude Debussy                                       Dievča s vlasmi ako ľan

Henri Duparc                                             Smutná pieseň

Astor Piazzolla                                          Príbeh jedného tanga

Manuel de Falla                                         3 piesne z cyklu Sedem ľudových piesní

Astor Piazzolla                                           Etuda v štýle tanga pre flautu sólo č. 3

Luiz Bonfá                                                  Karnevalové ráno

Federico Moreno Torroba                         4 piesne z cyklu Španielske záhrady

utorok, 21. november 2017, 19.00 hod
Malá sála SF

Haydn Strauss Mendelssohn

Pinchas Steinberg, dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Haydn bol povestný zmyslom pre hudobné žarty a humorné prekvapenia. Máloktorá z jeho skladieb môže v tomto smere prekonať šibalskú Symfóniu číslo 88 G dur – dielo skomponované v štádiu medzi šesticou „Parížskych“ symfónií a tuctom „Londýnskych“ symfónií. O šibalstvách je aj zvukovo hýrivý a kompozične brilantný hudobný príbeh Richarda Straussa na motívy stredovekej nemeckej legendy o Eulenspiegelovi. Felix Mendelssohn Bartholdy sa pod vplyvom diel Händla a J. S. Bacha niekoľkokrát podujal skomponovať oratoriálne a kantátové diela. Svetská kantáta o pohanských rituáloch mýtických Druidov a o kresťanskej tradícii Valpurgina noc na text Johanna Wolfganga Goetheho je jedným z takýchto opusov.
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Pinchas Steinberg,
dirigent
Thomas Lang, zbormajster
Tibor Szappanos, tenor
Lena Belkina, alt
Adrian Eröd, barytón
Peter Mikuláš, bas

Joseph Haydn
Symfónia č. 88 G dur, Hob.I:88
Richard Strauss
Šibalstvá Tilla Eulenspiegla, symfonická báseň, op. 28
Felix Mendelssohn Bartholdy
Prvá Valpurgina noc, kantáta, op. 60

štvrtok, 23. november 2017, 19.00 hod

piatok, 24. november 2017, 19.00 hod
Koncertná sieň SF

Rapper Vivaldi

Hudba jedného z najslávnejších Benátčanov Antonia Vivaldiho sa už stáročia šíri svetom v nespočetných úpravách a verziách. Je to okrem iného vďaka jej nefalšovanosti a spontánnosti. Vivaldi sa neskrýval za ťaživú gestiku, odmietal zbytočnú sofistikovanosť v hudbe a v hudobnom myslení človeka. V jeho dielach pulzuje rytmus, je motorická, rýdza, priama. Nemohla preto uniknúť ani pozornosti hudobníkov so zmyslom pre kvalitný, nie samoúčelný experiment. Prepojenie rapu a klasického inštrumentálneho ansámblu je z tohto pohľadu naozaj výzvou…
The Classical Music Maniacs
Jarolím Emmanuel Ružička,
umelecký vedúci/husle
Majk Spirit,
raper

Tripple action concert Bach / Trojita akcia Bach

Colours of Darkness  ( Vivaldi) / Farby temna

Hviezdy 

Battle of Titans (Vivaldi) /Bitka Titanov

Fragance of Brandemburg (Bach) /Vôňa Brandemburgu

Time Machine (Holst) / Stroj času

Love Song  / Pieseň lásky

Ženy treba Ľúbiť

Embrace of the Sun ( Tchaikovsky to Hollywood) /Objatie Slnka (Čajkovský do Hollywoodu)

Cold Kiss (Vivaldi) / Studený bozk

Craizy&Frenetic (Britten) / Bláznivo&Šialene

Primetime

sobota, 25. november 2017, 18.00 hod
Koncertná sieň SF

Schubert Breiner

Úvahy o smrti, o ničote, nihilistické myšlienky, dezilúzia, strach, tieseň, nekonečná depresia… stavy, aké sprevádzali geniálneho Franza Schuberta po roku 1824 až do predčasnej smrti v roku 1828. Skladateľ trpel vtedy neliečiteľným syfilisom a táto choroba ho ničila. Sláčikové kvarteto d mol o stretnutí Smrti a Krásky je v tomto smere príznačným titulom. Nič z tráum Franza Schuberta nekvári Petra Breinera – autora s otvorenou mysľou, bystrým umom a naozaj muzikantským srdcom. Aj titul jeho šarmantnej zdravice „pánu Bachovi“ vystihuje povahu tohto autora.
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel,
umelecký vedúci/husle
Franz Schubert
Sláčikové kvarteto č. 14 d mol Smrť a dievča, D. 810

Peter Breiner
Milému pánovi Bachovi k narodeninám

nedeľa, 26. november 2017, 16.00 hod
Malá sála SF

Klavírny recitál

Tvorba pre sólový klavír je jednou z najbohatších klenotníc dejín hudby. Nachádzajú sa v nej závažné sonátové diela so silným emočným apelom (Mozartova afektívna Sonáta c mol), intímne spovede starnúcich majstrov (Brahmsov poetický opus 118), bravúrne, technicky naleštené projekty (virtuózne diela Franza Liszta a jeho robustné transkripcie hudby Richarda Wagnera). Mimoriadna situácia nastáva, ak Lisztovu transkripciu ešte „dotvorí“ súčasník – ako je to v prípade vystúpenia Andrewa von Oeyena…
Andrew von Oeyen, klavír

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonáta c mol č. 14, KV 457

Johannes Brahms 
Klavírne skladby, op. 118

Franz Liszt 
Šumenie lesa, S. 145

Franz Liszt 
Balada h mol, S. 171

Richard Wagner/ Franz Liszt 
Elzin svadobný pochod z opery Lohengrin

Richard Wagner/ Franz Liszt/ Andrew von Oeyen
Predohra k opere Tannhäuser

utorok, 28. november 2017, 19.00 hod
Malá sála SF

Karłowicz Saint-Saëns Rimsky-Korsakov

Životnú púť Mieczyslawa Karlowicza predčasne a drasticky ukončila tragédia pod tatranskou lavínou. Tento autor by svetu okrem slávneho Husľového koncertu a Piesn9 o odvekej túžbe poskytol ešte množstvo významných a výrazných titulov. Oveľa dlhšie a intenzívnejšie sa svojmu okoliu prihováral noblesný Camille Saint Saëns – klavírny a organový virtuóz, skladateľ, pedagóg, organizátor verejného hudobného života v Paríži. Päť klavírnych koncertov si takisto ako jeho vzor Franz Liszt napísal pre vlastné koncertné potreby. Druhý v poradí ja azda najslávnejším skladateľovým koncertom. Symfónia ako žáner nebola pre členov Mocnej hŕstky veľmi atraktívna; priveľmi zaváňala západnou kultúrnou tradíciou. Napriek tomu aj roduverní Rusi po sebe zanechali niekoľko symfonických cyklov – hoci ich samozrejme zasadili do exotického východného, orientálneho prostredia tak, ako Rimskij Korsakov v prípade Symfónie Antar.

Slovenská filharmónia
Lukasz Borowicz,
dirigent
Andrew von Oeyen, klavír

Mieczyslaw Karłowicz
Pieseň o odvekej túžbe, op. 10, č. 1
Camille Saint-Saëns
Koncert pre klavír a orchester č. 2 g mol, op. 22
Nikolaj Rimskij-Korsakov
Symfónia č. 2 fis mol Antar, op. 9

štvrtok, 30. november 2017, 19.00 hod

piatok, 1. december 2017, 19.00 hod
Koncertná sieň SF

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky