INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Koncertná generálka

Koncertná generálka

Koncert  pripravovaný  pre Prahu odznel v Koncertnej sieni ZUŠ Jána Albrechta Topoľčianska 15 v októbri. Žiaci a ich pedagógovia pripravili pestrý program. Predstavili sa osvedčení mladí hudobníci v dominantnej sólovej hre na klavíri a speve. Do programu boli zaradené dychové nástroje priečna flauta, altový saxofón. Prioritou bol  nadaný huslista Lukáš Vymětal a jeho interpretácia J. Brahmsa. Z komorných zoskupení na pódiu sa prezentovali klavírne trio  Rebecca Petrášová, Ema Somolányiová  a David Fančovič, sestry Bachledové – Laura, Stella a Paula  v zoskupení husle, violončelo, klavír. Výnimočne vynikli speváci vyspelým a kultivovaným prejavom – Júlia Pechová, Dávid Šavlík. Koncertovanie v pražskej metropole  na ZUŠ I. Hurníka  19. októbra bolo obohatením pre účinkujúcich a ich priaznivcov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201