INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Život mnohých Petržalčanov prešiel jej rukami

Život mnohých Petržalčanov prešiel jej rukami

Pri príležitosti 120. výročia vzniku štátnych matrík sa v Banskej Bystrici uskutočnil IV. slávnostný snem matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky. Súčasťou Snemu bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení Ministra vnútra SR. Ročne Referát matriky a ohlasovne pobytu vybaví tisícky obyvateľov a vykoná množstvo záznamov. Vybavíte tu okrem iného zápis narodenia aj úmrtia, aktuálne rodné listy a ich duplikáty, sobáše, ale aj určenie otcovstva pred a po narodení či späťvzatie priezviska po rozvode manželstva a zriadená je aj osobitná matrika, teda sobáše, narodenia a úmrtia v cudzine. Ako jediná matrika z bratislavských veľkých mestských častí stále overuje aj podpisy a fotokópie.

Medailu ministra III. stupňa získali pracovníčky, ktoré prácu matrikárky vykonávajú viac ako 30 rokov. Medzi ocenenými bola aj vedúca petržalskej matriky Kristína Majorová, ktorá vedie petržalskú matriku od 1. apríla 1978, teda viac ako 37 rokov a spolupodieľala sa aj na zakladaní REGOBu (elektronického registra obyvateľov). „Najprv sme patrili pod národný výbor, potom obvodný úrad, okresný úrad, obecný úrad a nakoniec pod mestskú časť. Ľudia však vždy povedia, že idú na matriku. Niektoré veci sa nemenia,“ prezradila stále usmiata a dobre naladená petržalská matrikárka, ktorej oddelením prešlo len v minulom roku 3055 zápisov narodení. „Môj osobný rekord je 23 sobášov za jednu sobotu“, pochválila sa. Priemerne sa v Petržalke uskutoční 300 sobášov ročne, v minulosti to bolo ešte omnoho viac „Deti, ktoré som vítala do života, teraz už sobášim a neraz sa stalo, že na sobáš priniesli fotku, kde sobášim ich rodičov,“ a dodáva, že aj keď je práca s ľuďmi náročná, nikdy ju neprestala milovať, čo môže potvrdiť každý, kto raz navštívil petržalskú matriku.

Kristína Majorová
Kristína Majorová

Kristína Majorová je aj viceprezidentkou Združenia matrikárok, ktoré pôsobí na Slovensku od októbra 2002. Hlavným cieľom združenia je obhajovať záujmy matrikárok, odborne zvyšovať úroveň ich práce prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít v spolupráci s MV SR a ZMOS. Naša stavovská organizácia sa podieľa na pripomienkovaní návrhov zákonov a noviel právnych predpisov a navrhuje odborné riešenie problémov, s ktorými sa matrikárky stretávajú pri svojej práci. Od roku 2003 sme členmi Európskeho združenia matrikárov, ktorého úlohou je postupná harmonizácia právnych noriem rámci EÚ, vzájomné oboznamovanie sa s platnými právnymi predpismi v jednotlivých štátoch, výmena odborných skúseností, znalostí a riešenie problémov matrík.Okrem toho všetkých 973 matričných úradov na Slovensku dostalo ďakovný list ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a prezidentky Združenia matrikárok a matrikárov SR Zuzany Kredatusovej. Týmto spôsobom rezort vnútra preukázal svoj postoj k činnosti matrikárok a matrikárov, ocenil ich záslužnú, náročnú prácu a služby občanom pri riešení ich životných situácií.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky