INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Viac ako prikazuje zákon

Viac ako prikazuje zákon

Mestská časť Petržalka je v pomoci seniorom výrazne aktívna. Najstarším obyvateľom poskytuje rôzne užitočné služby, o ktoré majú výrazný záujem. V tomto trende chce samospráva pokračovať aj naďalej. To znamená, že bude robiť aj to, čo je nad rámec zákona.

Pred piatimi rokmi  otvorili brány Sociálnej výdajne. Slúži na poskytovanie potravinového a nepotravinového tovaru ľuďom s nízkymi príjmami. Samospráva prevádzkuje aj zariadenie núdzového bývania a tiež zariadenie opatrovateľskej služby. V plnej prevádzke má šesť denných centier. V Petržalke je tiež samozrejmosťou poskytovanie sociálneho poradenstva či bezplatná právna a mediačná poradňa. Mestská časť vypláca jednorazové sociálne výpomoci, a to formou platobných poukážok. V jej silách je aj prevádzkovanie Domáceho tiesňového volania.  „Pomoc seniorom musí byť samozrejmá. Preto aj naďalej budeme robiť nielen to, čo nám prikazujú zákony, ale aj to, čo bude v našich silách,“ povedal pre PN starosta Vladimír Bajan.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201