INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Chuť zlepšovať život ostatným

Chuť zlepšovať život ostatným

 

Za svoj život prežili toľko, a majú ho naplnený takým množstvom aktivít, ktoré by mnohí z mladších ľudí nestihli zrealizovať ani keby začali hneď. Zrkadlová sála Primaciálneho paláca sa  druhý októbrový štvrtok zaplnila  seniormi, ktorí žijú aktívnym životom a dôchodok pre nich nie je časom odpočinku ale činorodosti. Slávnosť pod názvom Kytica pozdravov v rámci októbrového Seniorfestu 2015, pre nich zorganizoval bratislavský magistrát. Primátor Ivo Nesrovnal ocenil titulom Senior roka starších spoluobčanov, ktorí sú aktívni, angažujú sa v prospech starších, svojho okolia a pozitívne spoluvytvárajú život seniorov v Bratislave.

Ocenenie si prebrali Anton Hulman z mestskej časti Nové Mesto, Zuzana Marková z mestskej časti Dúbravka, Terézia Sokolová z mestskej časti Ružinov a Eva Weissová z mestskej časti Petržalka.  „Je to poďakovanie a ocenenie za vitalitu, energiu a chuť zlepšovať život ostatným. Tieto osobnosti vstupujú do verejného života a motivujú ľudí stať sa lepšími a zároveň im v tom všemožne pomáhajú,“ – povedal  I. Nesrovnal s tým, že ďakuje všetkým seniorom, ktorí majú radi svoje mesto a iniciatívne s ním spolupracujú. Už tradične oceňuje jedného bratislavského seniora aj Úrad vlády Slovenskej republiky pamätným listom. V roku 2015 ho získala Valéria Balúchová z bratislavskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, pamätný list jej odovzdala poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny Mária Jedličková. Oceneným zablahožel aj koodinátor Rady seniorov Bratislavy Bohdan Telgársky.
Okrem ocenení bol pre účastníkov a ich blízkych pripravení vynikajúci hudobný program, ktorý zabezpečil Dychový orchester FOR Bratislava zo Základnej umeleckej školy na Istrijskej ulici. A nutno dodať, že pri  ich chytľavých melódiách mnohí prítomní decentne podupkávali do taktu a mať priestor a možnosť iste by ukázali ako sa tancuje s gráciou a vášňou.

Ocenenie v ten večer prevzali aj dve Petržalčanky. Ocenená JUDr. Eva Weissová je angažovaným človekom so širokým záberom záujmov. Je dlhoročnou členkou Slovenského červeného kríža, propagátorkou darcovstva krvi a angažovala sa v združení zdravotne postihnutých. Pracuje v Jednote dôchodcov Slovenska, ktorú zastupuje v Rade seniorov Bratislavy. Je dlhoročnou členkou volebných komisií, vystupuje vo folklórnom pásme Petržalská svadba, zapojila sa do projektu Milujem svoje mesto a vedie aj zmierovaciu komisiu lesného spoločenstva v Záhorskej Bystrici, kde využíva svoje právnické skúsenosti. Aj v zrelom veku si stále dopĺňa vedomosti, študuje na Univerzite tretieho veku a na kurzoch si zvyšuje počítačovú gramotnosť.

Eva Weisová, žije v Petržalke 35 rokov, predtým bývala v Ružinove a narodila sa na Záhorí, takže je, podľa vlastných slov „akurátna Bratislavčanka“. A čo ju podnecuje neustále sa vzdelávať i v dôchodkovom veku?

„ Dnes sa už žiaden funkcionár nezaobíde bez počítačovej gramotnosti. Dlhšie som sa tomu bránila, ale dnes  už som vo svete moderných technológií ako doma.  Veľmi mi to pomáha aj pri mojich dobrovoľníckych aktivitách.  Čo sa týka Univerzity tretieho veku, keďže ma zaujíma zdravotná starostlivosť vybrala som si Lekársku fakultu. Samej mi našťastie zdravie slúži, ale veľmi mi to pomohlo zorientovať sa v problematike zdravotníctva. Zaoberám sa problematikou nedostatku nemocničných lôžok pre dlhodobých geriatrických pacientov ale napríklad aj nedostatočnou dostupnosťou dentálnej starostlivosti pre seniorov.  Okrem toho som od 13-tich rokov v Slovenskom červenom kríži, kde sa aktívne zúčastňujem ich podujatí. Aj momentálne realizujeme spolu s transfúznou stanicou Študentskú kvapku krvi na Ekonomickej univerzite a City University v Petržalke.“

Ocenenie Úradu vlády Slovenskej republiky, pamätný list,  získala Valéria Balúchová za dlhoročnú prácu v prospech bratislavských seniorov v Jednote dôchodcov Slovenska.  Valéria Balúchová pracuje v Jednote dôchodcov Slovenska od roku 1999 na rôznych postoch. Bola členkou prípravného výboru na založenie Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka. V spolupráci so samosprávou vytvára podmienky pre športové a relaxačné podujatia pre starších spoluobčanov. Seniori majú možnosť sa zapojiť ako brigádnici do skrášlenia životného prostredia. Pre osamelých členov Jednoty dôchodcov Slovenska organizuje vianočné a veľkonočné pobyty, podieľa sa na zapojení bratislavských seniorov do podujatí Seniorfestu.

Valéria Balúchová je rodená Bratislavčanka a v Petržalke býva 33 rokov. Nás zaujímalo, čo ju motivuje k  aktivitám v prospech seniorov.

„Ako dieťa som s rodinou žila v robotníckych bytoch 4.kategórie na mieste dnešnej bratislavskej autobusovej stanice. Bola som vychovaná v atmosfére vzájomnej pomoci, kde mladí pomáhali starým. A to nielen v rámci rodiny ale celého domu. Napríklad, mama ma pustila ako malú na dvor samu, lebo vedela že starší obyvatelia domu na mňa budú dávať pozor ako na vlastnú. Tak to išlo z generácie na generáciu. A aj ja som zdedila potrebu byť nápomocná ostatným. Keď som doopatrovala svoju mamu, rozhodla som sa nesedieť doma ale byť aktívna a pomáhať iným. V Petržalských novinách som uvidela inzerát, že sa zakladá Jednota dôchodcov, tak som sa prihlásila a už tam viac ako 15 rokov pracujem. Spôsobov ako pomáhať je veľmi veľa. Stačí počúvať. Napríklad, raz mnou prišla jedna pani, nešťastná, že bude na Vianoce sama. Chytila som sa toho a od vtedy robíme relaxačné vianočné pobyty pre osamelých seniorov.“

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky