INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj „veľké“ noviny by mali byť slušné (nehovoriac už o profesionalite)

Pred návštevou hrobov mojich blízkych som si ešte prečítala mailové správy. Medzi nimi bola aj žiadosť redaktora SME, aby sme mu odpovedali na jeho otázky o objektivite PN. V prvom momente mi zišlo na um odpísať mu, že odporúčam redakcii SME, aby sa radšej viac sústredila na objektivitu svojho periodika. Takéto praktiky médií nemohli predsa učiť ani pána Kerna. Nereagovala som. V pondelok už SME uverejnilo konštatovanie o PN a svoju otázku povýšili na konštatovanie. Preto uvádzam mail Miroslava Kerna a moju odpoveď naň – aby bolo jasno.
Mail zo SME: Dobrý deň, píšeme o tom, aké články vychádzajú v novinách vydávaných či spolufinancovaných samosprávami pred komunálnymi voľbami. V Petržalských novinách nás zaujali viaceré pasáže, ktoré podľa nás neprimerane prezentujú pána Bajana. Sú tam napr. vyjadrenia dôchodcov, ako sa o nich dobre stará, či „anonymný“ útok na protikandidátku s podpisom „meno máme v redakcii“ a zároveň v novinách nie je žiadny priestor pre kritiku starostu. Radi by sme sa spýtali, prečo Petržalské noviny dávajú takto neprimeraný priestor na prezentáciu starostu a jeho práce.
Ďakujem za odpovede. Keďže článok na túto tému píšeme do pondelkového vydania, poprosím vás o odpoveď najneskôr do nedele 12. 00 hod.
S pozdravom
Miroslav Kern
denník SME

Odpoveď Petržalských novín
Petržalské noviny sa principiálne nevyjadrujú k iným tlačovým periodikám. Teda ani k SME. Petržalské noviny si v redakcii neosvojujú hodnotiť prácu iných novín subjektívnym zdôvodnením, že „podľa nás“, aké používa žiadateľ zo SME – osoba v jednotnom čísle, odvolávajúc sa na množné. Petržalské noviny si tiež nedovoľujú iným periodikám určovať mieru, koľko koho a čoho majú a nemajú uverejňovať – a prečo. Ako šéfredaktorka pripomínam, že Denník SME nie je sudcom ani arbitrom, už vôbec nie cenzorom, nemá v slovenskej periodickej tlači výnimočné ani nadriadené, resp. nadradené postavenie vo vzťahu k iným periodikám. Nemá právny, ani morálny mandát, aby vôbec kládol nejaké otázky iným periodikám, domáhal sa zdôvodnenia uverejňovania ich článkov, účelovo a zaujato monitoroval ich obsah, bez ohľadu na vydavateľa a financovanie. V štruktúre spoločnosti a rozdelených kompetencií sú na to iné orgány a inštitúcie. Štátne i samosprávne. Napokon, také konanie, že jedny noviny hodnotia iné noviny sa všeobecne považuje v mediálnej sfére za neprofesionálne, netaktné, neslušné. Ba aj hlúpe. V zmysle uvedeného si Petržalské noviny naďalej ponechajú nezávislosť, slobodu slova a slobodu tlače bez ohľadu na to, čo si v SME o nich „myslia“ či „popíšu“.
Gaba Belanová,
šéfredaktorka PN

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky