INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Záverečný tón dali diabolské husle Berkyho Mrenicu

Záverečný tón dali diabolské husle Berkyho Mrenicu

Tóny spod Poľany i rôzne úpravy modernejších skladieb zneli minulú nedeľu zo zaplnenej sály Domu kultúry Zrkadlový háj. Prítomní seniori potleskom ocenili vystúpenie sedemčlenného telesa, záver SeniorFestu v Petržalke tak dostal svoju vydarenú bodku.

Festival venovaný starším, ktorý mestská časť zorganizovala už šiesty rok pri príležitosti mesiaca úcty k starším, priniesol počas troch týždňov zábavu v podobe tanečných a speváckych vystúpení, poučenia vo forme prednášok, krst CD petržalskej seniorskej skupiny Melódia, divadelné predstavenie Petržalská svadba, či dobrodružstvo pri svadobnom stole, ale i petangový turnaj, spoločné stretnutia s mladšími generáciami i výstavu paličkovanej čipky a patchworku.

Petržalka venuje pozornosť svojim seniorom počas celého roka. Či už je to vo forme posedení s pohostením a živou hudbou dvakrát do roka pre jubilantov, či posedenie pod vianočným stromčekom, kde si každé zo šiestich denných centier nájde praktický darček – až po sociálnu výdajňu, kde si môžu seniori nakúpiť základné potraviny za nižšiu cenu.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201