INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Za Michalom Kováčom

Za Michalom Kováčom

Správa o úmrtí Michala Kováča, prvého prezidenta modernej Slovenskej republiky, zasiahla aj petržalskú samosprávu. Aj mňa osobne. Ako poslanec slovenského parlamentu som mal možnosť a česť s ním viac rokov spolupracovať. Absolvoval som s ním niekoľko desiatok oficiálnych aj neoficiálnych rokovaní a stretnutí. Veľmi rád si spomínam na oficiálnu návštevu Nemecka. Našu delegáciu viedol pán Kováč, ja, ako najvyšší zástupca parlamentu v delegácii, som mal za úlohu pri obede debatovať s manželkou nemeckého prezidenta, pani Weizsäckerovou. S pánom Kováčom sme večer predtým sedeli nad vhodnými témami – rodina, kultúra, ale napr. aj kone… Bol to veľmi príjemný rozhovor… Z celého jeho vystupovania v Nemecku bola zrejmá nielen vysoká profesionalita a obhajovanie slovenských záujmov, ale aj jemu vlastná noblesa a ľudskosť. Počas desiatich rokov môjho pôsobenia v parlamente sa táto návšteva do mojej pamäte vryla asi najvýraznejšie. Možno k tomu prispelo aj to, že som mal možnosť v lietadle hovoriť aj s pani profesorkou Kováčovou, prezidentovou manželkou, u ktorej som na vysokej škole robil poslednú skúšku pred štátnicami.   

kovac

Už trochu s nostalgiou spomínam na jeho návštevu Petržalky v roku 1995 a na krst nového miestneho periodika, ktoré si pod názvom Petržalské noviny už viac ako 20 rokov pravidelne nachádzajú vo svojich poštových schránkach všetci obyvatelia Petržalky. Možno práve preto, že jeho krstným otcom bola taká silná osobnosť, ktorá vždy stála na strane samosprávy, aj Petržalským novinám sa, zatiaľ, darí prežívať aj v turbulentných časoch.

Som presvedčený, že život a aktivity Michala Kováča sa natrvalo zapíšu do dejín nášho mladého štátu a aj do dejín novej slovenskej samosprávy. Pamätám si totiž, ako nekompromisne zastával právo samosprávy na vlastnú a nezávislú existenciu a aj napriek mnohým útokom na neho, od svojich názorov nikdy neustúpil.

Určite natrvalo zostane aj v povedomí občanov Slovenskej republiky, vrátane mnohých Petržalčanov a aj vďaka jeho pričinením sa môže mestská časť rozvíjať v prospech väčšiny jej obyvateľov.

Mne osobne je veľmi ľúto, že už medzi nami nie sú takí ľudia, ako pán Michal Kováč, lebo aj dnes by s ním bolo o čom diskutovať. Táto rozbúrená doba by totiž potrebovala počúvať práve takýchto ľudí.

Česť jeho pamiatke!

Vladimír Bajan, starosta

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky