INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Univerzita tretieho veku

Univerzita tretieho veku

Ekonomická univerzita vám ponúka štúdium na UNIVERZITE TRETIEHO VEKU. Začína v októbri 2016  v odboroch :

  • Marketing, finančná a spotrebiteľská gramotnosť
  • Medzinárodný cestovný ruch a klient

Štúdium na UTV trvá 2 akademické roky (4 semestre), je to ucelený vzdelávací program určený pre seniorov a širokú verejnosť, ktorý odborne garantujú skúsení  pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme v rámci Dňa otvorených dverí “,  ktorý sa uskutoční  25. októbra 2016 od 17:00 hod. v priestoroch Bratislavskej Business  School EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201