INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

SeniorFest odštartoval

SeniorFest odštartoval

Jeseň je druhá jar, v ktorej je každý list kvetom (Albert Camus). A petržalskí seniori tento citát napĺňajú vrchovato. – Festival, ktorý už po deviaty raz pripravila mestská časť v rámci Mesiaca úcty k straším, prinesie súbor spoločenských, kultúrnych a športových podujatí počas prvých dvoch októbrových týždňov.

senior fest

SeniorFest 2016 je vyvrcholením celoročnej ponuky podujatí – súťaže, prehliadky, tvorivé dielne, prednášky, tanečné zábavy, ktoré počas celého roka pripravujú Kultúrne zariadenia Petržalky. Festival určený skôr narodeným otvoril starosta Vladimír Bajan slávnostným príhovorom,  v ktorom sa poďakoval všetkým petržalským seniorom a vyzdvihol ich celoživotnú prácu,  ktorá by mala byť tej mladšej inšpiráciou.

senior fest

Tento rok si za svoju prácu v prospech Petržalčanov odniesli ocenenie dve výnimočné ženy – Betka Korbelová a Majka Vinkláreková. Obe vedú umelecké telesá,  ktoré už dávno svojou tvorbou prekročili hranice Petržalky. Súbory Petržalčanka a Melódia totiž reprezentujú našu mestskú časť po celom Slovensku. Potom už nasledoval bohatý kultúrny program,  ktorý našu staršiu generáciu rozosmial,  rozospieval a najmä pobavil. Vystúpili Karol Csino, Berco Balogh,

senior fest

Tanečná škola Viery Sádovskej, seniorský spevácky zbor Melódia a SZUŠ Balkánska. Po programe pripravila samospráva pre účastníkov aj prípitok a malé občerstvenie. Počas nasledujúcich dvoch týždňov je pre skôr narodených Petržalčanov pripravený ďalší pestrý a bohatý program. Na všetky tieto podujatia majú seniori vstup voľný.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky