INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Čistý deň, špinavá hra

Čistý deň, špinavá hra

Noviny, televízia, internet, ombudsmanka, poslanci, vláda. Do riešenia prípadu chýba už iba kancelária prezidenta, aby sa dokonala dokonalá šou v réžii politických predstaviteľov. Kauzu, dnes už smutný, nie však ojedinelý prípad sexuálneho zneužívania detí, zrazu pretriasa kvantum premúdrených ľudí, ktorí si na tragédii prihrievajú vlastnú stranícku polievočku. Citlivá záležitosť sa nečakane stala problémom inštitúcií a jednotlivcov, nemajúcich s prípadom po kompetenčnej alebo profesijnej stránke nič spoločné. Nie je ťažké uhádnuť, že ich primárnym cieľom je zviditeľniť sa i za cenu rozpitvávania a rozmazávania smutnej udalosti, ktorá v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky je primárne v právomoci okresných orgánov.

Zvolený zástupca ľudu, predtým šéf hypermarketu, by sa logicky mal skôr angažovať vo veci samovražednej dohody TTIP hroziacej zaplaviť náš trh americkými GMO potravinami, ako pridávať jedu do aj tak zamotanej a stále viac zahmlievanej situácie. Angažovanie jeho straníckej kolegyne, ktorá dala do pohybu dnes už jednoznačne spolitizované podozrenie zo spáchania trestného činu, resp. súbehu trestných činov, vraj vychádza z jej záujmu ochraňovať deti. Vyvstáva otázka, prečo sa tak muselo stať pubertálnym spôsobom cez sociálne siete.

Podľa jej slov tento nástroj používa v krajnom prípade, keď už žiadna inštitúcia nevie alebo nechce pomôcť. Poslankyni, ktorej nie je známa povinnosť oznámiť bez odkladu trestný čin vtedy, keď sa oznamovateľ dozvie o jeho spáchaní, za porušenie zákonnej požiadavky asi nič nehrozí. Oznámiť  bez odkladu znamená využiť najbližšiu možnosť k oznámeniu a dotýka sa rovnako „obyčajného“ človeka ako aj člena nášho najvyššieho zastupiteľského zboru. Práve poslanec má, v prípade zlyhania nižšej organizačnej zložky, k dispozícií všetky eventuality dostať sa priamo k šéfovi najvyššej ustanovizne kompetentnej daný prípad riešiť.

Chrániť mravný a fyzický vývin detí, mladších ako pätnásť rokov, pred rôznymi útokmi na ich sexuálnu nedotknuteľnosť sa podivnou skratkou rozhodol aj poradca nielen predsedu vlády, ale všetkých ukrivdených. Na základe takto vytvoreného precedensu môže zrejme každý a hocikedy odskočiť si na vládu a požiadať o dobrú radu alebo pomoc pri riešení svojho prípadu. A to bez tútorov majúcich kontakty.

S vylúčením ironického podtónu však neodchádza fakt, že vyšetrovanie trestných činov spáchaných na mládeži si vyžaduje špecifický spôsob. Ovplyvňovať duševný a mravný vývoj poškodenej sa dá aj neželanou publicitou, pri ktorej si dieťa poľahky vytvorí doteraz nepoznaný obraz života dospelých a bez problémov absorbuje všetky ich negatíva. Žiaľ, tých je v našej spoločnosti čoraz viac, ako čistých dní.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.