INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Úspešný deň otvorených dverí v Dome tretieho veku

Úspešný deň otvorených dverí v Dome tretieho veku

Osemnásty september patril v Dome tretieho veku – zariadeniu pre seniorov – Dňu otvorených dverí. Hoci toto zariadenie na Polereckého ulici funguje už viac ako 29 rokov, svoje dvere otvorilo po prvýkrát. Podujatie sa svojou návštevnosťou tešilo záujmu širokej verejnosti, ale aj významných osobností: pozrieť sa prišli aj poslanci Národnej rady SR, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne ako aj predstavitelia miestnej samosprávy.
Počas celého dňa mali návštevníci príležitosť prezrieť si priestory zariadenia a oboznámiť sa s aktivitami a službami, ktoré v ňom klientom poskytujú. Návštevníci videli ubytovacie a spoločenské priestory, jedáleň – ktorá sa v tento deň zmenila na malú galériu vystavených prác klientov – ako aj ambulancie, priestory pre rehabilitáciu, dielničky a všetko ostatné, čo robí Dom tretieho veku kvalitným zariadením pre seniorov.
Pripravený bol bohatý kultúrny program v podaní hudobníkov, tanečníkov, kúzelníka a aktívnou účasťou prispeli do programu aj klienti zariadenia. Na svoje si prišli všetky vekové kategórie.
„Cieľom usporiadania tohto dňa bolo poukázať na to, že zariadenia sociálnych služieb, alebo ľudovo povedané domovy dôchodcov, nie sú len odkladiskami“ starších ľudí, ale že v našom zariadení majú klienti možnosť prežiť svoj tretí vek plnohodnotne a naplno, o čom sa na vlastné oči mohli presvedčiť všetci návštevníci, takto zhodnotila historicky prvý deň otvorených dverí v Dome tretieho veku jeho riaditeľka Daniela Palúchová.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201