INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ocenili osvetových pracovníkov

Ocenili osvetových pracovníkov

Práca s ľuďmi, ale najmä pre ľudí. Hľadanie spôsobov, ako tým druhým vyplniť voľný čas, príprava aktivít a programov, ktoré by návštevníka v dnešnom uponáhľanom svete aspoň na chvíľu potešili a vytrhli z behu každodenných povinností. Sú to ľudia, ktorí sú často verejnosťou nepoznaní a mnohým neznámi, ale za každým spoločenským či kultúrnym podujatím je cítiť nielen ich um, ale predovšetkým srdce.
Myšlienka vzdať úctu a poďakovať ľuďom, ktorí celý svoj život zasvätili práci v tejto oblasti, vzišla z iniciatívy starostu Vladimíra Bajana, čím začal novú tradíciu poďakovania ľuďom, ktorí sa, či už z profesionálneho hľadiska alebo aj individuálneho záujmu, venujú kultúre a osvetovej činnosti. Prioritou Mestskej časti Bratislava-Petržalka je nielen zachovať, ale aj rozširovať rôznorodosť kultúrnych a spoločenských podujatí a podporovať podujatia smerujúce k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie. „Neodmysliteľnou súčasťou kultúrno-osvetovej činnosti na úrovni obce je zabezpečiť kultúrny rozvoj osobností, rozvoj zručností, kompetencií, odhaľovanie nadania a predpokladov pre uplatnenie v živote každého z obyvateľov Petržalky,“ dodal starosta Vladimír Bajan. Ocenenie Kultúrno-osvetový pracovník Petržalky 2014 si prevzali: Zuzana Ďurišová, Ondrej Kosorín, Miroslav Košírer, Ondrej Lenár a Alexander Švarc.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky