INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Seniori športovali

Seniori športovali

Aj počasie petržalským seniorom prialo. Po dvoch daždivých dňoch zasvietilo slniečko a tak sa popoludnie plné športu mohlo začať. V reštaurácii Rančík sa včera stretla stovka športovaniachtivých seniorov, aby si zmerali svoje sily v šiestich disciplínach. Tri disciplíny boli pre jednotlivcov – hod loptou na kôš, rybolov a hod šípkami.

V.Bajan

V dvoch disciplínach súťažili dvojice – v pétanque a v stolnom tenise.  Na záver súťažili  päťčlenné družstvá, za každé denné centrum jedno, v hode loptou na cieľ. Súťaže odštartoval hodom pétanqovou guľou petržalský starosta Vladimír Bajan. Ocenil chuť seniorov športovať a zaželal im v súťažiach veľa úspechov. Víťazi jednotlivých disciplín na záver podujatia dostali diplom a malú pozornosť.

seniori1

Najúspešnejšími športovcami boli František Hajko,  Hálka, Hotová, Mária Szolosyová Mária, Ružena Klobušická , Antonia Mazaníková  a Alena Pavlíková.

seniori3

V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo z DC Haanova.:

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201