INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Seniori oslavovali

Seniori oslavovali

„Deň otvorených dverí“ sa konal 14. septembra  pri príležitosti 31.výročia otvorenia Domu tretieho veku v areáli záhrady pred domom na Polereckého 2. V úvodnom príhovore riaditeľka  Daniela Palúchová privítala vzácnych hostí a seniorom Domova tretieho veku zaželala pevné zdravie, veľa šťastia a porozumenia. Zároveň sa v mene obyvateľov poďakovala zriaďovateľom aj zamestnancom domova za ich obetavú a zodpovednú prácu.

Zaujímavá bola aj prednáška o bezpečnosti seniorov, ktorú viedli príslušníci Policajného zboru v zadnej časti záhrady. Počas dňa sa na trávniku dôchodkyne venovali pohybovej kultúre, cvičeniu s lanami a loptami na stoličkách. Seniori ukázali i tvorivé aktivity a výrobky, ktoré sami vyrobili. V druhej časti areálu sa bojovalo v stolnotenisovom turnaji. Súťažilo sa v pečení koláčov „Moja babka pečie lepšie“.

V dielničke tvorili rôzne veci deti z materskej a základnej školy. „V priľahlých stánkoch boli počas podujatia pripravené pre senioroch dobroty od výmyslu sveta, ktoré uvarili kuchárky z Domova“, prezradil nám šéf kuchyne Rudolf Pelikán. V programe účinkovala speváčka Monika Uhrová. Hudobná  skupina Rýchle Šípy roztancovala seniorov, ale aj ošetrovateľky Domova. V druhej časti programu vystúpil detský folklórny súbor ČEČINKA a tanečná skupina DTV Orchidea. Bohatý športový a kultúrny program trval až do večera.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201