INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Petržalský seniorfest sa začína 5. októbra

Petržalský seniorfest sa začína 5. októbra

 V rámci Mesiaca úcty k starším pripravili aj v tomto roku Kultúrne zariadenia Petržalky a MČ Petržalka v spolupráci s miestnou knižnicou, reštauračným zariadením Rančík a bunkrom BS4 súbor podujatí, ktoré už ôsmy rok nesú názov Petržalský seniorfest. Dvojtýždňový program sa začína v pondelok, 5. októbra o 16. h v DK Zrkadlový háj Kyticou pozdravov. 

Okrem tanečno-zábavných a speváckych popoludní sa seniori môžu tešiť na výstavu prác z tvorivej dielne – patchwork,  petangový turnaj, ako aj na  návštevu Múzea Petržalského opevnenia – bunkru BS4 s odborným výkladom  a opekaním sebou prineseného proviantu. Zaujímavosťou programu Seniorfest-u bude humorné spracovanie svadby v podaní petržalských seniorov pod názvom Petržalská svadba. Pozývame aj na prednášky so zaujímavými témami: Petržalské tajomstvá, Labyrint vzťahov a Tréning pamäti na každý deň.

Mestská časť Petržalka sa tento rok zapája do akcie Jablkové hodovanie, ktoré organizuje Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a Bratislavský samosprávny kraj. Je to vlastne oslava úrody jabĺk, plodov práce našich pestovateľov a záhradkárov, ale tiež dobrých kuchárov a gazdiniek, ktoré toto ovocie vedia chutne spracovať a pripraviť pre tých, ktorí ho majú radi v akejkoľvek forme. Zanietencom poézie odporúčame podujatie Zlatá slovenská klasika v podaní Zuzany Ocharovichovej. Čerešničkou Petržalského seniorfestu bude Marcela Laiferová, ktorá svojím galaprogramom ukončí dvojtýždňový maratón podujatí pre seniorov.  Podrobný program nájdete v kalendári podujatí každého zariadenia KZP.

Seniorfest-A2-poster-page-001

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201