INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bezpečný a dôstojný život pre seniorov

Bezpečný a dôstojný život pre seniorov

Projekt mestskej časti s názvom Bezpečný a dôstojný život pre seniorov financuje Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Mestská časť Petržalka vďaka tomu môže organizovať preventívne prednášky zamerané na zvýšenie kvality života a bezpečnosti seniorov prostredníctvom preventívnych aktivít a v snahe chrániť ich pred kriminálnou činnosťou a protispoločenskému správaniu často páchanému na najslabších. Ciele projektu zahŕňajú i snahu oboznámiť seniorov o spôsoboch riešenia vzniknutých problémov a možnostiach inštitucionálnej pomoci a ochrany v prípade núdze. Mestská časť chce cieľ dosiahnuť preventívnou kampaňou, šírením osvety a informovanosti seniorov v najpálčivejších oblastiach.

Minulý týždeň sa v DK Zrkadlový háj uskutočnila prvá zo série prednášok Bezpečný a dôstojný život pre seniorov. Preventívne prednášky sú zamerané na zvýšenie kvality života a bezpečnosti seniorov prostredníctvom preventívnych aktivít v snahe chrániť ich pred kriminálnou činnosťou a protispoločenskému správaniu. Posledné prieskumy a aktuálne správy z médií poukazujú na najfrekventovanejšie oblasti kriminálnej činnosti a protispoločenského správania  páchaného na tých najzraniteľnejších – senioroch. Seniori sa čoraz častejšie stávajú obeťami nekalých praktík rôznych subjektov a nedisponujú dostatočnou informovanosťou a schopnosťou brániť sa pred podvodmi, nátlakom a agresiou. Petržalská samospráva sa z tohto dôvodu rozhodla pripraviť prednášky, besedy a názorné ukážky, ako sa aj starší obyvatelia môžu brániť a chrániť.

 

Jankovska

Foto: Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR JUDr. Monika Jankovská, predsedníčka Rady seniorov Petržalka Alžbeta Korbelová a  tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Mgr. Lívia Jurová.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky