INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite kultúrno-osvetového pracovníka Petržalky 2014

Navrhnite kultúrno-osvetového pracovníka Petržalky 2014

Pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov starosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan prichádza s iniciatívou založenia novej tradície oceňovania kultúrno-osvetových pracovníkov Petržalky. Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, kolektívy, súbory, ale aj Petržalčania môžu do 30. septembra predkladať návrhy na ocenenie pracovníkov z oblasti kultúry a osvety. Slávnostné udeľovanie ocenení Kultúrno-osvetový pracovník Petržalky 2014 sa bude konať 23. októbra v CC Centre na Jiráskovej ulici.

Návrh musí obsahovať:

  • meno a priezvisko navrhovateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, e-mailový);
  • navrhovanú osobu, jej adresu, telefonický, e-mailový kontakt;
  • krátku charakteristiku navrhovaného, navrhovateľ uvedie, v čom vidí jeho osobitý prínos v oblasti kultúrneho života alebo šírenia osvety v Petržalke.

Navrhovaná osoba musí spĺňať nasledovné kritériá:

  • žije/žil, pôsobí/pôsobil v mestskej časti Petržalka;
  • v oblasti kultúry alebo osvety odpracoval minimálne 5 rokov;
  • prínos k rozvoju kultúrneho života alebo šírenia osvety v Petržalke je (alebo bol) preukázateľný;
  • udelenie ocenenia je podmienené súhlasom navrhovaného;
  • na ocenenie môže byť navrhnutá aj osoba in memoriam.

Návrhy zasielajte v písomnej podobe poštou, osobne alebo elektronicky na adresu: Kultúrne zariadenia Petržalky, sekretariát riaditeľa, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava elektronicky: katarina.rebrova@petrzalka.sk

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky