INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pomôžte so súpisom umeleckých diel a iných objektov

Pomôžte so súpisom umeleckých diel a iných objektov

Na území Petržalky sa nachádza množstvo umeleckých diel a pamätihodností, z ktorých mnohé nie sú nikde evidované. Preto sa mestská časť rozhodla spraviť podrobný monitoring všetkých pamätihodností a umeleckých diel. O pomoc žiada aj samotných obyvateľov Petržalky, ktorí majú svoje blízke okolie dobre zmapované. Ak evidujete vo svojom okolí, prípadne niekde na území mestskej časti Petržalka pamätník, pomník, pamätnú tabuľu, umelecké dielo alebo iný významný objekt, zašlite na dole uvedené kontakty adresu či popis umiestnenia, prípadne fotografiu. Zároveň, ak evidujete pamätihodnosť, ktorá je v dezolátnom stave a mohla by ohroziť zdravie a život obyvateľov, nahláste ju tiež.

Kontakty:
Bc. Lenka Krekovičová
mail: lenka.krekovicova@petrzalka.sk
Poštová adresa: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Oddelenie kultúry, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201