INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite seniora roka

Navrhnite seniora roka

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy  vyhlasuje výzvu  na podanie návrhu na cenu  SENIOR ROKA, ktorú udelí na slávnostnom gala programe 5. októbra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Ocenenie sa udeľuje v októbri, ktorý je  symbolickým Mesiacom úcty k starším, a preto sa v meste a v jeho mestských častiach  koná  tradičný SeniorFest.

Návrhy je potrebné posielať na mailovú adresu:

senior@bratislava.sk alebo poštou na adresu Magistrát hl.m. SR Bratislavy, Primaciálne  nám. 1, 814 99 Bratislava, príp. priniesť do podateľne magistrátu osobne –  do 3. septembra 2016.

V návrhu je potrebné uviesť:

– meno a kontaktné údaje navrhovaného (aj dátum narodenia)

a kontaktné údaje navrhovateľa.

– stručné odôvodnenie podania návrhu s uvedením dosiahnutých úspechov a výsledkov v danej činnosti, dĺžka činnosti a pod.

Titul senior roka sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí v nej pôsobili  pracovne, príp. sa angažovali vo verejnej sfére alebo  záujmovej činnosti a aj teraz aktívne  ako dobrovoľníci pôsobia v niektorej oblasti (občianskej, kultúrnej, sociálnej,  športovej a pod.). Návrh môže podať jednotlivec alebo organizácia ( denné centrá, samospráva, občianske združenie a pod.).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky