INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Si aj nejsi

Si aj nejsi

Voľby županov ani do žúp nebudú. Bez obáv, voľby nás neminú, budú to však skutočné voľby. Do orgánov samosprávnych krajov. Už ich predseda NR vyhlásil a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Rozhodnutie o vyhlásení volieb nadobudlo účinnosť 28. júna, v deň uverejnenia v Zbierke zákonov SR.

Prečo tie dátumy? Objasňujú doterajšie správanie sa niektorých kandidátov na – županov. Tí už niekoľko týždňov na nás pozerajú z bilbordov, privrávajú sa k nám v novinách a v reklamných tlačovinách, ale i v telkách a rádiách. Zjavná volebná kortešačka. Ibaže… hovoria, čo urobia vo funkcii, ktorá neexistuje a na území, ktoré tiež neexistuje. Keďže právne, zákonné, formálne i skutočne žúp niet, niet teda ani ich županov. Ale boli. Kedysi. Za Uhorska, ba i prvej ČSR. Kalkuluje sa, že predsa existuje aká-taká historická pamäť národa. A ten sa domyslí… Aj keď len z učebníc. Priekopníkom staronového názvoslovia, prvým, kto sa považoval za župana a tak sa nechal aj oslovovať, bol prvý predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman. Samosprávne kraje a vyššie územné celky znejú naozaj kostrbato až krkolomne. Ale, čo už! Napokon, ako uvádza Wikipédia, župa je polooficiálny slovenský alternatívny názov pre samosprávny kraj na Slovensku. Polooficiálny!!! To načim zdôrazniť. Zákon je zákon, všakže.

A 9 ha na Janíkových roliach zasa len zarastá a zarastá a…

Aj preto toľké župnenie, županenie, župovanie, župančenie. Ako alibi, že nik z „kandidátov na župana“, kto sa začal skôr verejne „promovať“,  neporušil § 2, ods. 2 zák. č. 181/2014 o voľbách, ktorý uvádza, že „volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.“ Podľa zákona sa za volebnú kampaň považuje akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. A to sa predsa do 28. júna dialo! Verejne ako neverejne. Tak záhorácky. Si aj nejsi. Kandiduješ, aj nekandiduješ. Chceš byť predsedom samosprávneho kraja ako – župan. Ale to prvé sa priamo nevyslovuje, i keď len o to prvé vo voľbách ide, a na volebnom lístku nič iné ani nebude, lebo to druhé sa nevolí, neexistuje. Pojmoslovný právny guláš.

Tomu je však od 28. júna koniec. Kandidáti na županov – dole z čerešne! Treba strhnúť zavádzajúce, mýliace, zmätočné župné bilbordy, vo volebnej kampani už hovoriť len a len o samosprávnom kraji. Aby ľudia, a všetci, kandidátom na predsedu BSK, čiže „nežupanom“, rozumeli. Napr. čo urobiť v Petržalke s 9 hektármi pustej, ľadom ležiacej zeme na Janíkových roliach na Lúkach VIII od roku 2008. Spočiatku to mal byť areál s multifunkčnou hokejovou halou, plavárňou, futbalovým štadiónom a hotelom, po roku 2012 tam mal vyrásť už iba Národný futbalový štadión, potom nič a ticho, aby sa v polovici roku 2015 začalo hovoriť o náučnom zábavnom parku rodinného typu a v decembri minulého roku sa na zastupiteľstve BSK len zopakovalo.  Nech je to čokoľvek z toho, čo malo doteraz byť, len nech už aspoň niečo je. Blízke Slnečnice, Južné mesto veľa nehovoria, tie rastú a ľudia pribúdajú. O koľko nás bude v Petržalke viac o pár rokov? O dvadsať tisíc? Čo novým Petržalčanom okrem bývania ponúkneme? Práve na blízkych Janíkových roliach, podľa znalca v hodnote 16 a pol milióna EUR? Či už desiaty rok zasa – nič? Tak ich aspoň pravidelne pokosme. A – „župani“ – kosy nabrúsiť!

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky