INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vstup len pre vyvolených

Vstup len pre vyvolených

Raňajky s novinármi organizujú rôzne inštitúcie, aby informovali o aktualitách z ich „kuchyne“ a o svojich plánoch do najbližšej budúcnosti. Na raňajky pozýva novinárov celkom pravidelne aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. Ale len niektorých… Z niektorých médií… Tí, ktorí majú tú výsadu vedieť ako prví. Alebo tí, ktorí nebudú klásť nepríjemné otázky?

Môžeme si len domýšľať, lebo Petržalské noviny na zozname pozývaných nie sú. Nie, že by sme boli ješitní, ale niekedy sa hovorí aj o veciach, ktoré sa Petržalky priamo týkajú, a my by sme boli radi pritom, prípadne sa čo-to opýtali, vyjasnili si. Ale – nemáme šancu.

Tak, ako nedávno. Dozvedeli sme sa, že sa na novinárskych raňajkách bude hovoriť o starostlivosti o zeleň, konkrétne o kosení, a o územnom pláne. Keďže je Petržalka často kritizovaná, že málo kosí (téme sa venujeme  TU) a mesto má v Petržalke nemálo pozemkov, tak sme boli zvedaví, ako vidia starostlivosť o „petržalskú“ zeleň oni. No a územný plán sa našej mestskej časti rovnako dotýka. Keď sme sa spýtali, či by sme sa na stretnutí s primátorom nemohli zúčastniť, dostali sme od hovorkyne magistrátu Ivany Skokanovej odpoveď, že raňajky sú len pre pozvané médiá a ďalší novinári by sa do miestnosti už nevošli. Tak sa teda môžeme spoľahnúť len na oficiálne informácie a prípadné otázky poslať mailom. Škoda.

Noviny najväčšej mestskej časti, ktoré vychádzajú v 47-tisícovom náklade, zrejme nie sú pre primátora a magistrát dostatočne zaujímavé. Ani vtedy, keď je (alebo by mohla byť) reč o tomto území, o našej Petržalke. Nám je ľúto, že nie sme medzi „vyvolenými“ a nemôžeme vás teda informovať z prvej ruky, za čerstva. Tak si mnohé môžeme len domýšľať a vysvetľovať po svojom.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201