INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Ocenili darcov krvi

Ocenili darcov krvi

Darovať krv –zachrániť život je jedno z vnútorných presvedčení všetkých dobrovoľných darcov krvi  mesta Bratislavy a jeho mestských častí, ktoré pravidelne vyjadrujú darovaním bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu životne dôležitej tekutiny – svojej krvi. Slovenský Červený kríž každoročne oceňuje dobrovoľných darcov krvi plaketami profesora MUDr. Jana Janského a profesora MUDr. Jána Kňazovického, ktoré sú najvyšším ocenením postoja darcov.

V priestoroch miestneho úradu v Ružinove preto v stredu 27. júna oceňovali 235 pravidelných darcov krvi z Bratislavy. Nechýbalo medzi nimi aj 60 Petržalčanov. Bronzovú plaketu si prevzalo 22 darcov a darkýň, striebornú 15, zlatú plaketu 12 darcov a darkýň.  Diamantovú plaketu si prevzalo deväť Petržalčanov.  Najvyššie ocenenie medailu profesora MUDr. Kňazovického si prevzali dvaja darcovia, Peter Maron a Igor Rechtovič. Medzi striebornými ocenenými darcami bol aj starosta Vladimír Bajan, ktorý aktívne podporuje organizovanie mobilných odberov krvi na území našej mestskej časti.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201