INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Sedemdesiatšesť petržalských hrdinov

Sedemdesiatšesť petržalských hrdinov

Na Slávnostný večer darcov krvi spojený s odovzdávaním plakiet prof. MUDr. Jana Janského a prof. MUDr. Jána Kňazovického pozval Slovenský červený kríž, Územný spolok Bratislava-mesto 76 Petržalčanov, ktorí si ocenenie zaslúžili darovaním krvi bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu.

Vlani si plakety a medaile prevzalo 28 Petržalčanov. Pred niekoľkými dňami si na Slávnostnom večere darcov krvi z 246 ocenených zo všetkých bratislavských mestských častí prevzalo Jánskeho plakety až 76 Petržalčanov. Jedným z nich bola aj pracovníčka úradu Ing. Darinka Hajdiaková. Sú to ľudia, ktorých možno denne stretávate na ulici, pozdravíte ich pri výťahu a ani netušíte, že možno práve vďaka ich krvi dnes prežil ďalší človek ťažkú operáciu alebo úraz.

Slávnostný večer oceňovania bezpríspevkových darcov krvi je považovaný za akt vzdania úcty a poďakovania všetkým, ktorí darujú to najcennejšie. Ako povedala predsedníčka Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto Ľudmila Vavrová, dnes sem prišli ľudia, ktorí sú celebritami a hrdinami a práve o nich by sa malo hovoriť v médiách. Diamantovú Janského plaketu si odniesli Monika Sýkorová, Ing. Vladimír Konta a Ján Jankovich.

Mestská časť Petržalka organizuje niekoľko razy ročne Petržalskú kvapku krvi, ktorá sa snaží priniesť darcovstvo bližšie k obyvateľom a ukázať im, že strata pár hodín času je neporovnateľná so stratou celého života. Na tej ostatnej si z rúk MUDr. Malíka prevzal Bronzovú Janského plaketu aj starosta Vladimír Bajan. Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť sú základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Základné princípy boli schválené XX. Medzinárodnou konferenciou Červeného kríža v októbri 1965 vo Viedni.

Bronzovú Janského plaketu dostali:

Milan Cedula, Ľubomír Zedníček, Ing. Vladimír Bajan, Marek Filo, Mgr. Róbert Križan, Andrea Smiščíková, Mgr. Peter Nágl, Ing. Roman Macher, Adolf Mikšík, Marek Miertuš, Mgr. Juraj Ruttkay, Ing. Darina Hajdiaková, Romana Hubinská, Mgr. Zuzana Šaturová, Ing. Barbora Kamenistá, Matej Bilík
18. Ing. Juraj Frőhlich

Striebornú Janského plaketu dostali:

Peter Borčin, Tibor Szomolai, Ing. Peter Štefančin, Vladimír Troščák, František Vyrva, Juraj Valent, Marek Pobjecký, Miroslav Ďurčo, Ing. Lenka Topoliová, Josef Morkus, Dušan Fusek, Branislav Zelman, Ján Antala, Mgr. Mária Zedníčková, Bc. Jakub Baňovič

Zlatú Janského plaketu dostali:

Katarína Tomášeková, Ing. Ľubomír Galanský, Eva Zapletalová, Ing. Mgr. Marián Magna, Martin Šabata, Štefan Malovec, Ing. Vladimír Oravec, Ivan Rúžička, Katarína Maková, Rudolf Farkaš, Stanislav Pazdera, Mgr. Eduard Mikuláško, Mgr. Miroslav Nagy, Ing. Eduard Demel, Ing. Štefánia Sľušíková, Ľubica Nalovcová, Igor Pros, Božena Nemčoková, Ing. Mariál Cambor, Ing. Miroslav Cisárik, Stanislav Kralik, Anna Šutvajová, MUDr. Jana Mrázová, Július Žabka, Roman Hladký, Július Bimbo, Jaroslav Uhnák, Milan Bodický, Jozef Berky, Roman Farkaš, Barbora Omámiková, Ing. Juraj Švancár, Lucia Malovcová, Ing. Juraj Zárecký, Pavel Krutka, Zoltán Bende, Daniel Cehuľa, Ing. Marián Choboda, Matúš Kmeť, Irena Krajčírovičová.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky