INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Návšteva v Stredisku sociálnych služieb

Návšteva v Stredisku sociálnych služieb

V júni privítali v Stredisku sociálnych služieb Petržalka vzácnu návštevu z Nemecka. Hostí sprevádzala Mgr. Mária Kovaľová, PhD, ktorá sa venuje problematike poskytovania a kvality sociálnych služieb na Slovensku. AWO je organizácia združujúca verejných poskytovateľov sociálnych služieb v 16 nemeckých spolkových krajinách. Zabezpečuje a sprostredkúva starostlivosť o rodinu, mladých, seniorov, migrantov a ľudí so sociálnym, pracovným a psychickým problémom. Služby poskytujú v domovoch opatrovateľskej starostlivosti pre seniorov, denných servisných centrách, detských a mládežníckych centrách. Prevádzkujú aj poradenské centrá a školy pre personál, ktorý sa stará o seniorov. Len Mníchovské spoločenstvo poskytovateľov má 196 zariadení a 2800 pracovníkov.

Hostia si pozreli zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenie núdzového bývania na Vavilovovej ul. a zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej.Návšteva bola veľkým prínosom pre Stredisko sociálnych služieb, pretože získalo nové kontakty a dohodlo sa na spolupráci s jedným zo zariadení Mníchovského spoločenstva poskytovateľov sociálnych služieb AWO-Dorf Hasenbergl St. Reálna súčinnosť by mala predstavovať najmä výmenné pracovné pobyty, ktoré umožnia pracovníkom lepšie si v praxi osvojiť nové pracovné postupy v oblasti opatrovania, spoznať nové technické postupy a tiež nové možnosti a metódy aktivizácie a integrácie klientov do spoločnosti.

stredisko soc. služieb

Návštevníkom z Nemecka sa v našom stredisku veľmi páčilo, a to nie len vďaka príjemnej atmosfére, ale uznanie vyslovili aj vybaveniu zariadenia a jeho čistoty. Pochutili si na aj malom občerstvení, najmä na domácich koláčikoch upečených podľa receptov starých mám, potešili ich darčeky vlastnoručne vyrobené obyvateľmi zariadenia opatrovateľskej služby.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201