INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rodí sa nový prívlastok Petržalky – operná

Rodí sa nový prívlastok Petržalky – operná

Jedinečnej opernej scéne, Komornej Opere Bratislava, dala šancu práve mestská časť Petržalka. Potom, ako sa pokúšala nájsť svoje stabilné miesto v rôznych kultúrnych domoch, pretavil sa záujem starostu do reálneho kroku. A tak si začiatkom mája mohli Petržalčania pozrieť jej druhé operné premiérové predstavenie v Dome kultúry Zrkadlový háj.

photo: reefe | www.reefe.sk

Komorná Opera Bratislava (KOB) je  špecifickým projektom, ktorý má svoju tradíciu. V súčasnosti zažíva renesanciu v pravom zmysle slova. Potom, ako sa po niekoľkoročnom odmlčaní opäť obnovila, získala priestory v petržalskom „Zrkadláku“ a pýšiť sa môže úspešnou premiérou romantickej komediálnej opery Rita.

Roman Müller, generálny riaditeľ KOB verí, že operná scéna v Petržalke bude naozaj aktívna.

Akým spôsobom vznikla súčasná Komorná Opera Bratislava (KOB) so sídlom v DK Zrkadlový háj v Petržalke?

V roku 2014, čo bolo v podstate pätnásť  rokov po zániku pôvodnej Komornej opery, ma oslovil dirigent Lukáš Kunst Lederer s ponukou  účinkovať v pripravovanom projekte opery s názvom Brundibár, v tom čase ešte nevzniknutej Komornej Opery Bratislava. Veľmi sa mi pozdávala myšlienka vytvoriť tu priestor pre začínajúcich umelcov a absolventov umeleckých škôl. Dať  im šancu vyskúšať si spoluprácu všetkých zložiek hudobno-dramatického divadla.  Skúsiť si,  aké to je hrať pred divákom, ako ich ohodnotia kritici a skúsiť si to,  čo patrí k profesionálnemu divadlu. Samozrejme, toto všetko v podmienkach, ktoré sme v tom čase dokázali poskytnúť. Bol som rozhodnutý isť s Lukášom do spolupráce a spolu sme založili občianske združenie s názvom Komorná Opera Bratislava .

 

Bol pre Petržalku nejaký špeciálny dôvod?

Zo začiatku sme skúšali osloviť rôzne kultúrne domy, prosili o priestor a šancu ukázať, čo chceme a vieme dosiahnuť. No, nepochodili sme nikde. Ostala mi teda možnosť osloviť ešte poslednú  mestskú časť,  kde som nebol. Bol som už taký demotivovaný a nahnevaný, že som sa rozhodol ísť priamo za  starostom Vladimírom Bajanom. Objednal som sa u neho a čakal som, že pochodím asi podobne ako v iných mestských častiach. Na moje veľké prekvapenie ma  pán starosta prijal, vypočul a sľúbil, že urobí všetko, čo bude v jeho silách. Mal som z neho dobrý pocit a dôveroval som mu. No ani vo sne by mi  nenapadlo, že už o hodinu mi zazvoní telefón a dozviem sa, že mám ísť za riaditeľom KZP, Petrom  Litomerickým, ktorý nám od začiatku veľmi drukoval a pomáhal.

„…Ostala mi teda možnosť osloviť ešte poslednú  mestskú časť,  kde som nebol. … Na moje veľké prekvapenie ma  pán starosta prijal, vypočul a sľúbil, že urobí všetko čo bude v jeho silách. …“

Akými prívlastkami by ste súčasnú KOB charakterizovali?

Určite moderná, prekvapivá a osobitá.

Komorná Opera Bratislava je zoskupením rôznych nadaných umelcov, ktorí  majú v sebe túžbu preraziť a zviditeľniť sa v našom priestore, a tak vlastne vybudovať si preferencie pre ďalšie profesionálne pôsobenie, samozrejme pod drobnohľadom vedenia KOB. Každému umelcovi sa snažíme vytvoriť optimálne podmienky na výkon, nechávame ho tvoriť a prejaviť sa, dávame mu potrebnú dôveru a priestor pre jeho realizáciu.

„… umelca nechávame tvoriť a prejaviť sa, dávame mu potrebnú dôveru a priestor pre jeho realizáciu.“

Ďalšie premiérové petržalské predstavenie uviedla súčasná Komorná opera Bratislava 2. mája 2017. Konkrétne išlo o veselú operu Rita od Gaetana Donizettiho. Predstavili sa v nej mladí umelci Viktória Ballánová, Pavol Oravec a Marek Tokoš. Operu zrežíroval Tomáš Remy Sloboda a celé predstavenie mal pod taktovkou Daniel Simandl .

Po aktuálnej premiére opery Rita, na čo sa môžu Petržalčania tešiť najbližšie?

Najbližšie nás čakajú predstavenia detskej opery Brundibár, ktorú budeme hrať opäť ako  interaktívny výchovný koncert pre základné a stredné školy s finančnou podporou Úradu Vlády SR.

Ak sa nám podarí získať finančné prostriedky z grantov a dotácií, radi by sme v budúcej sezóne zahrali niekoľko repríz opery Rita. Určite plánujeme vystúpiť aj koncertne, buď s naším koncertom Hudba slávnych skladateľov v Bratislave, alebo s  jedným z ďalších z cyklu, ktorý máme v dramaturgií.

Je a  bude pre KOB hlavnou scénou práve DK Zrkadlový háj?

Momentálne ním  určite je.  Čo prinesie budúcnosť, uvidíme. Pri väčších produkciách, operách potrebujeme  väčší  priestor na samotné skúšky, keďže sa snažíme inscenovať operu moderne, je pre nás je dôležité využiť všetky divadelné zložky. Spojenie tohto všetkého však vyžaduje naozaj rozsiahlejší priestor, viac skúšať na samotnej scéne a toto sa dá niekedy dosiahnuť  len  veľmi ťažko. Je málo scén a veľa záujemcov o tento priestor.

Komorná opera Bratislava si zakladá na výberových procesoch umelcov formou konkurzov. Keďže ide o scénu, kde dostávajú príležitosť predovšetkým mladí, prípadne začínajúci, umelci je podľa slov Romana Müllera dôležité, či sa chytia príležitosti. Vždy však musia absolvovať konkurz.

Máte od nich spätnú väzbu, čo pre nich takáto príležitosť znamená?

Áno, už len to, že veľmi radi príjmu spoluprácu s nami  a chcú byť súčasťou našich koncertov a predstavení , je pre nás dobrá spätná väzba.  Niekedy sami prídu s dobrou radou.  Samozrejme, aj my sme len ľudia a robíme chyby, učíme sa a sme na začiatku niečoho, čo chceme vytvoriť. Preferujeme pri vedení našej inštitúcie priamosť a vieme si zobrať každú dobrú radu od našich umelcov k srdcu, aby sme sa vyvarovali opakovaným chybám v budúcnosti.

„ … Samozrejme, aj my sme len ľudia a robíme chyby, učíme sa a sme na začiatku niečoho čo chceme vytvoriť. … vieme si zobrať každú dobrú radu od našich umelcov k srdcu, …“

Mestská časť Petržalka  podporuje KOB už od samotného  vzniku.  Ide o poskytnutie priestorov  skúšobní,  javiska, cez KZP, ako aj podporením projektov v rámci dotácií. Ako sám Müller potvrdzuje, bez Petržalky by súčasná KOB nebola.

V čom má byť a je odlišná od tradičnej „veľkej“ scény hlavného mesta, ak to vnímame napríklad cez SND?

Komorná opera ako žáner je veľmi odlišná od  tej klasickej,  veľkej, opery či už samotnou veľkosťou scény alebo obsadením. Komorné diela sú písané trochu inak a sú často z pohľadu diváka neznáme, lebo sa hrajú veľmi málo .

To je asi ten najzákladnejší rozdiel a v podstate aj výhoda pre nás ako združenie. Vidieť niečo iné , nové a zaujímavé vzbudzuje v ľuďoch zvedavosť, a to je jedna z  tých lepších ľudských vlastností , teda aspoň si myslím .

Naše hudobné divadlo – Komorná Opera Bratislava je prínosom pre súčasnú slovenskú hudobnú kultúru. Popri tradičnej, veľkej, opere vytvára samostatnú kontrapunktickú líniu v podobe inej filozofie a cieľov.

Ďalšia úloha KOB je výchovno – vzdelávacia. V súčasnosti je najmladšie publikum vystavené návalu masového konzumu a pseudoumeleckých hudobných prejavov. Preto je dôležité prostredníctvom hudobného zážitku ukázať na pravé hodnoty umenia, rozpoznávať dobré od zlého, umenie od gýču. Tieto hodnoty sú potrebné prostredníctvom hudby ukázať  nielen najmladšiemu poslucháčovi.

Aké je vaše najaktuálnejšie prianie pre KOB? Čo by prípadne najviac potrebovala, čo ju čaká?

Prajem jej, aby sa stabilizovala, aby si našla postupne svojho diváka, aby sme dokázali zohnať dostatočné finančné prostriedky na ďalší chod a rozvoj,  a tým dala aj viac príležitosti viacerým začínajúcim umelcom.

Môže sa stať Petržalka asociovaná s KOB? Patrí a bude sem patriť také niečo ako operná scéna?

Toto by bolo naozaj perfektné , keby sa podarilo. Opera je náročný žáner. Veľa ľudí si myslí, že opera je len pre ,,bohatých“ a je nudná. Myslím si, že to nie je tak. Aj preto sme sa rozhodli dať príležitosť mladým umelcom, v tomto prípade myslím konkrétne náš  realizačný tím, režiséra Tomáša Remy Slobodu, aby ukázal divákom nový pohľad na operu. Opera nemusí byť statická. Dnes sa už naozaj inscenuje moderne takmer vo všetkých divadlách. Diváci majú však väčšinou predsudky ešte z detstva, keď chodili povinne na operu zo školy. Bol by som nesmierne šťastný, keby sa nám podarilo opernú scénu v Petržalke udomácniť a bola by tu aktívna.

„… Bol by som nesmierne šťastný keby sa nám podarilo opernú scénu v Petržalke udomácniť a bola by tu aktívna.“

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.