INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka má viacero prekvapení

Petržalka má viacero prekvapení

Petržalka má viacero prekvapení, hovorí Martin Kleibl, ktorého meno sa spája s knihou ponúkajúcou originálny pohľad na toto sídlisko. Aktuálne sa chystá odhaliť jeho tajomstvá v zaujímavej diskusii. Martin Kleibl vydal publikáciu Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou už pred tromi rokmi. Dnes chce hovoriť o tajomstvách sídliska priamo s jeho obyvateľmi. Na pláne je diskusia Petržalské tajomstvá v Dome kultúry Lúky, v stredu 14. júna 2017. My sme ho v redakcii poprosili, o tak trochu netradičnú pozvánku. Čo by obsahovali medailóny Martina Kleibla ak by mal hovoriť …

o sebe ….

 „Od môjho narodenia v roku 1981 žijem v Petržalke. Prežil som tu moje detstvo a momentálne tu prežívam detstvo mojich dvoch dcér. Môj vzťah k tomuto miestu sa formoval podvedome, ale až po nedokončenom štúdiu architektúry a popri štúdiu fotografie som si začal intenzívnejšie uvedomovať priestor, ktorý ma dennodenne obklopoval. Zamýšľal som sa nad tým, že žijem v dome spolu s asi 200 obyvateľmi, a že ten môj “rodný dom” postavili na mieste, o ktorom som takmer nič nevedel. Začal som teda popri fotografovaní zaujímavých miest, umeleckých diel, budov a zátiší na sídlisku študovať históriu Petržalky. V mojej diplomovej práci na fotografii som sa snažil o vyjadrenie vzťahu k môjmu “rodnému domu” tým, že som sa pokúsil nafotiť všetkých susedov.

Foto – Tomáš Benedikovič

Keď sa mi narodila prvá dcéra Júlia, popri dlhých kočíkových prechádzkach mi napadlo, že vytvorím akési trasy, ktoré človeka prevedú po zaujímavých miestach Petržalky, a ktorých vôbec nebolo málo. Na základe toho vznikla kniha “Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou”, ktorú som vydal v roku 2014. Bol to teda na jednej strane akt, pomocou ktorého som sa snažil pochopiť miesto, v ktorom celý život žijem a na druhej strane som chcel upozorniť na to, že Petržalka má bohatú históriu, zaujímavú súčasnosť a v neposlednom rade, že pravý breh Dunaja má veľký potenciál pri utváraní budúceho života hlavného mesta.“

„ … chcel som upozorniť na to, že pravý breh Dunaja má veľký potenciál pri utváraní budúceho života hlavného mesta.“

o súčasných Petržalčanoch a Petržalke …

„Súčasná Petržalka má ďaleko od Petržalky, akú som ju zažíval v prevažnej časti môjho života. Zo staveniska sa za viac ako 30 rokov stalo miesto, ktoré má najviac zelene zo všetkých bratislavských častí, v porovnaní so zastavanou plochou. Veľmi sa zmenila aj mentalita ľudí, ktorí sa viac starajú o svoje okolie a zaujímajú sa o to, čo sa v ich okolí deje. Petržalka už dávno nie je nocľaháreň, ghetto, betónová džungľa – ako ju kedysi zvykli nazývať. V súčasnej Petržalke žije široké spektrum obyvateľov. Od “starousadlíkov”, po mladé rodiny a v neposlednom rade množstvo mladých ľudí a študentov, ktorí tu žijú prechodne. Práve toto široké spektrum sociálnych skupín ma na Petržalke fascinuje. Stačí si v pekný slnečný deň zájsť k Draždiaku a pozorovať, akí ľudia tu žijú a ako sa tu cítia. Toto prostredie je pre mňa stále veľmi inšpirujúce a mám z neho dobrý pocit.“

„ …Stačí si v pekný slnečný deň zájsť k Draždiaku a pozorovať, akí ľudia tu žijú a ako sa tu cítia.“

o dnešných fotografoch, umelcoch …jednoducho ľuďoch z jeho „brandže“

„Petržalské prostredie inšpirovalo aj niektorých umelcov a fotografov a vznikli tu aj zaujímavé projekty. Nie je ich veľa a samozrejme by ich mohlo byť aj viac. Momentálne ma napríklad teší, že sa do Petržalky, na terasu Rovniankovej 4 sťahuje galéria Photoport. Vznikne tu zaujímavý kultúrny bod, aký v Petržalke doteraz chýbal a je možné, že podnieti mladých umelcov k výtvarným projektom v tomto prostredí. Verím, že ak sa vhodne dobuduje centrálna časť Petržalky, s električkou a priľahlým okolím, má obrovský potenciál stať sa atraktívnou súčasťou Bratislavy, ktorá bude obyvateľom zo širšieho okolia poskytovať nielen množstvo športovo-rekreačných príležitostí, ale aj bohatý priestor na kultúrno-spoločenské a umelecké vyžitie.“

„ … Petržalka má obrovský potenciál stať sa atraktívnou súčasťou Bratislavy, ktorá bude obyvateľom zo širšieho okolia poskytovať nielen množstvo športovo-rekreačných príležitostí, ale aj bohatý priestor na kultúrno-spoločenské a umelecké vyžitie.“

Foto: Tomas Benedikovic

A niečo z tých tajomstiev?

„Nebudem prezrádzať, ale verím, že akcia v DK Lúky, ktorú nechcem viesť ako prednášku, ale skôr ako diskusiu, odhalí množstvo otázok, ale aj odpovedí. Možno sa nakoniec aj dozvieme, ako vlastne vznikol názov “Petržalka”.

Preto chcem pozvať všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu, súčasnosť, ale aj budúcnosť Petržalky, ktorí sa chcú niečo nové dozvedieť a podeliť sa o svoje znalosti a skúsenosti.“

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416