INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ocenili Osobnosti Petržalky

Ocenili Osobnosti Petržalky

Slávnostný večer symbolicky začal piesňou Unikát. Unikát je každý z nás, spieva sa v piesni, ale nájdu sa aj takí, vďaka ktorým je unikátna práve naša Petržalka, vďaka ktorým sa rozvíja, vďaka ktorým ju prezentujú ako skvelé miesto pre život a vďaka ktorým ju aj ďalšie generácie reprezentujú za hranicami mesta, Slovenska aj celej Európy.

Petržalka si prácu týchto výnimočných ľudí nesmierne váži, a preto im každoročne udeľuje ocenenie Osobnosť Petržalky. „Každý rok je pre mňa tento deň výnimočný. V tento deň si totiž akosi viac uvedomujem, aký som hrdý na Petržalku a Petržalčanov. Uvedomujem si, koľko v našej mestskej časti žije zaujímavých ľudí. Takých, ktorí nepotrebujú hovoriť o tom, čo všetko pre Petržalku robia, ako ju reprezentujú, ale jednoducho to robia. Ešte šťastie, že vždy sa nájde niekto, kto o ich záslužnej činnosti vie a upozorní na to,“ povedal v príhovore starosta Vladimír Bajan.

Prítomným slávnostné chvíle spríjemnila vynikajúca a capella For You, ktorej piesne prítomných dobre naladili a mnohých aj rozospievali. Po gratuláciách, objatiach s rodinou a fotení pozval starosta spolu s poslancami ocenených, ich rodiny a priateľov na slávnostný prípitok spojený s pohostením.

Kto dostal cenu?

Erika Brandnerová je zakladateľka a od roku 1990 predsedníčka, trénerka, choreografka klubu modernej gymnastiky Danubia a od roku 1997 aj tanečného súboru Halo halo. Od svojich vysokoškolských štúdií sa okrem svojich troch detí venuje aj práci s deťmi a mládežou nie len v ňou založených kluboch, ale je choreografkou v krasokorčuľovaní, spolupracuje s akvabelami, mažoretkami, v materských školách sa venuje tanečnej výuke a je aj medzinárodnou rozhodkyňou na súťažiach modernej gymnastiky a v tanečnom štýle show dance. Počas svojej činnosti, vychovala 16 reprezentantiek v tomto športe, jej zverenci získali 60 titulov majstrov Slovenska a na majstrovstvách SR spolu vyše 160 medajlí . Množstvo ďalších medajlí priniesli z gymnastických súťaží. V roku 2016 sa klub stal najúspešnejším klubom v show dance na Slovensku. , keď získali titul majstra Európy v seniorskej vekovej kategórii a 2 tituly vicemajstrov Európy. Sama organizuje rôzne podujatia, tábory pre deti, sústredenia, súťaže. Svojim prístupom rozvíja v deťoch nie len lásku k športu, ale učí ich aj sociálnym väzbám, láske k prírode a pozitívnemu prístupu k životu. Ocenenie dostáva za obetavú prácu pri výchove mládeže v oblasti športu.

Kristína Majorová bola celý svoj aktívny život verná povolaniu matrikárky. Za roky svojej pôsobnosti prežívala množstvo radostných aj smutných udalostí spoločne s ich aktérmi. Vítala novorodencov – nových obyvateľov Petržalky do života, mnohé z týchto detí videla dospieť, bola pri ich sobáši , tešila sa s nimi z narodenia ich detí, a súcitila s nimi, keď stratili svojich najbližších. Zodpovedne a s empatiou pristupovala k svojej práci niekoľko desaťročí, takže sa stala súčasťou života niekoľkých generácií. Ocenenie dostáva za obetavú a profesionálnu prácu matrikárky.

Mária Vlčková je dlhoročná aktívna dobrovoľníčka, predsedníčka predstavenstva Materského centra Budatko. Ročne venuje centru bez nároku na odmenu 400 hodín svojho času. Stará sa o bežný chod centra, spoločne s manželom prispieva k jeho zveľaďovaniu, pripravuje projekty, podujatia, organizuje brigády. Svojou činnosťou prispieva k zmysluplnému tráveniu času mamičiek na materskej dovolenke. Ocenenie si prevezme za dlhoročnú spoluprácu s Materským centrom Budatko v prospech mladých rodín v Petržalke.

Eva a Petr Orságovci v školskom roku 2006/2007 založili súkromnú základnú školu pre intelektovo nadaných žiakov. O tri roky neskôr sa presťahovali na Znievsku ulicu v Petržalke, kde pôsobia dodnes. V škole vytvorili rodinnú atmosféru, kde majú deti dostatok zaujímavých podnetov na rozvoj. Celým srdcom sa venujú výchove a vzdelávaniu nadaných detí, ktoré majú pridružené diagnózy, od formy autizmu, cez ADHD, ADD a iné. Už niekoľko rokov organizujú dvojtýždňovú prázdninovú cyklotúru z Bratislavy do Prahy Tour de intelekt, kde sa deti zbližujú pri športe aj každodenných činnostiach. Ich práca už prekročila hranice školy, do aktivít zapájajú aj ostatné petržalské deti a ich rodičov. Petržalku reprezentujú aj za hranicami Slovenska. Ocenenie si prevezmú za prínos v oblasti výchovy a vzdelávania.

Gejza Sklenka celý svoj život sa venuje deťom a mládeži a zaúča ich do tajov základnej a rekreačnej telesnej výchovy a gymnastiky. Pracoval ako učiteľ či redaktor, ale významným medzníkom jeho života bol vždy šport. Od roku 1956 bol reprezentantom Československa v športovej gymnastike, dodnes je trénerom a cvičiteľom gymnastiky a základnej telesnej výchovy, pôsobí ako rozhodca športovej gymnastiky. V roku 1958 založil gymnastický oddiel Slovan Bratislava. Je autorom a spoluautorom mnohých telovýchovných skladieb. Jeho zverenci dosiahli významné úspechy a aj sám je držiteľom mnohých ocenení. Pán Sklenka sa 23.júna dožíva významného životného jubilea 90. rokov, ku ktorému mu srdečne blahoželáme. Ocenenie získava za celoživotný prínos pre rozvoj telesnej výchovy a športu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.