INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Poznáme Osobnosti Petržalky

Poznáme Osobnosti Petržalky

Osobitné spoločenské ocenenie, ktoré je odrazom výnimočnej práce, celoživotného prínosu či výrazného ľudského činu udelil petržalský starosta Vladimír Bajan šiestim osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie. Kandidátov na ocenenie navrhovali samotní občania, ale aj neziskové združenia a iné verejné či vzdelávacie inštitúcie. Toto významné spoločenské ocenenie udeľuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Doteraz si ho prevzalo už 109 osobností.

Ocenení podľa slov starostu prispeli k lepšej, krajšej, vzdelanejšej, ale aj bezpečnejšej Petržalke. „Ako starosta často počúvam, ako kedysi zatracovaná Petržalka so zanedbanou infraštruktúrou sa stáva, ak už nie je, najkrajšou bratislavskou mestskou časťou. Miestom, kde sa dá žiť. Kvalitne žiť. A taká Petržalka dnes je. No mestskú časť netvoria iba budovy, parky, cesty, ihriská. Tvoria ju predovšetkým ľudia, ktorí sa dožadujú lepšej kvality života. Presne takí ľudia sú tu dnes pred nami a je mi  cťou ich za svoju prácu oceniť,“ povedal Vladimír Bajan. Laureáti si ako poslanie vybrali pomáhať, vzdelávať a chrániť. „Som šťastný, a poviem to rovno, hrdý, že pri tom môžem byť,“ dodal.

osobnosti 2016

Zoznam ocenených

Mgr. Zuzana Milátová

Spoluzakladateľka aj predsedníčka Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Priama práca s deťmi a mládežou v uliciach Petržalky neformálnym a preventívnym spôsobom sa stala jej vášňou. Občianske združenie KASPIAN u nás pôsobí od roku 2007 a jeho konkrétne aktivity v sociálnej práci majú dosah zhruba na 400 detí a mladých ľudí ročne.

Stojí za rekonštrukciou skateparku na Markovej ulici, piatich ročníkov medzinárodnej súťaže jazdcov na bicykloch vo voľnom štýle Concrete Jungle Jam a aj aktuálnou rekonštrukciou objektu na Furdekovej ulici, ktorý združenie KASPIAN rekonštruuje, aby sa posilnilo prácu s deťmi a mládežou v Petržalke.

Mgr.Zuzana Milátová

JUDr. Dušan Srogončík

V roku 1986 sa stal predsedom súdu Bratislava V. Ako predseda sa intenzívne podieľal na jeho vybudovaní, a to nielen materiálnom, ale aj personálnom. Ako sudca i ako prednášajúci odovzdáva svoje poznatky mladej odbornej generácii.

JUDr. Dušan Srogončík

Fridrich Malíšek

Svojou hrou na husle ozvláštňuje od roku 1972 všetky občianske obrady, ktoré zabezpečuje Miestny úrad Bratislava-Petržalka pre obyvateľov – sobáše, zápisy detí, jubilejné sobáše, odovzdávanie občianskych preukazov či výučných listov. I keď je už od roku 2000 na zaslúženom dôchodku, ako huslista stále funguje v obradnej sieni v Petržalke. Túto prácu vykonáva takmer každú sobotu už 44 rokov. Tento rok oslávi svoje jubileum – 80 rokov.

Fridrich Malíšek

 

Mgr. Mária Nemešová

Mária Nemešová venuje svoje úsilie obecne prospešnému účelu, zlepšovaniu kvality života občanov a ich participácii na verejnom dianí. Je aktívna v oblasti osvety nájomníkov DOU, bezplatne doučuje mládež DOU, spolupracuje s oddelením životného prostredia mestskej časti, komunikuje s redakciou Petržalských novín, participuje spolu s mestskou a štátnou políciou na dodržiavaní verejného poriadku.

Mgr. Mária Nemešová

Ing. Peter Tvrdoň

Ing. Peter Tvrdoň je riaditeľ Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti. Pôsobil vo vydavateľstvách Tatran, Mladé letá a Obzor, kde zastával rôzne funkcie. Je jedným zo zakladateľov vydavateľstva IKAR. Od roku 2007 pôsobí vo funkcii riaditeľa Bibiany. Podporuje aktívnu a bohatú spoluprácu s Miestnou knižnicou Petržalka, čím sa osobne podieľa na dotváraní kultúrneho života detí, mládeže a dospelých v našej mestskej časti. Bibiana každoročne prezentuje v petržalskej knižnici výstavy z tvorby slovenských a svetových ilustrátorov.

Ing. Peter Tvrdoň

Ing. Milan Lezo

Už 25 rokov spája svoj osobný aj profesionálny život s Petržalkou. Od roku 2002 je riaditeľom Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka. Vďaka jeho prístupu a nasadeniu, akým motivuje svojich spolupracovníkov, sa mestskej časti darí rozširovať  kapacity materských škôl. Pod jeho vedením je stredisko základným pilierom pre materské školy a školské zariadenia v Petržalke.

Ing. Milan Lezo

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky