INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Osobnosti Petržalky 2015

Osobnosti Petržalky 2015

Osobnosť, z latinského slova “personare” – vyznieť, javiť sa, má stovky definícií. Napríklad je to otvorený súbor sociálnych kvalít ľudského indivídua, alebo dynamika bio-psycho-sociálnych schopností a vlastností, prípadne jednota psychických a fyzických vlastností, alebo zdedených a získaných vlastností typických pre jednotlivca, ktoré sa prejavujú v správaní… U nás ale platí iná definícia. Osobnosť Petržalky – tvrdá práca, skromnosť a láska k ľuďom.

Prvým oceneným je pán Vojtech Belovics „za celoživotnú prácu požiarnika pri záchrane ľudských životov a majetku“, od roku 1961 člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Petržalka, kde pôsobí dodnes a 22 rokov vykonáva funkciu predsedu. V rokoch 1986 až 1989 bol poslancom v Petržalke. Svoje skúsenosti odovzdával mladým požiarnikom ako inštruktor na škole na Zadunajskej ulici, s ktorými pravidelne získaval popredné umiestnenia v krajskom kole súťaže mladých požiarnikov. Dodnes je aktívnym predsedom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Petržalka a rozhodcom požiarnych družstiev. Získal viaceré ocenenia za členstvo, zásluhy a dlhoročnú prácu.

OP 2015 Vojtech Belovics

Z rúk starostu si prevzala ocenenie JUDr. Jarmila Doleželová „za prácu pro bono obyvateľov Petržalky“. Bezplatne a nezištne vedie viac ako tri roky v priestoroch petržalského úradu bezplatnú právnu poradňu, kedy poskytla právnu pomoc viac ako tisíc Petržalčanom pri riešení rodinných sporov, exekúciách, pri dedičských konaniach a iných občiansko-právnych sporoch. Ich počet neustále rastie nielen z dôvodu jej odborného, ale aj ľudsky osobného prístupu ku každému z nich, čím si u Petržalčanov vybudovala veľkú dôveru.

OP 2015 Jarmila Doleželová

Pani Alžbeta Korbelová získala ocenenie „za aktívnu prácu pre seniorov“. Celý život sa nielen zaujímala o celospoločenské dianie, ale sa aj aktívne sa do neho zapájala. Pričinila sa o výstavbu Prístavného mosta, o projektovanie výstavby diaľnic na Slovensku, angažovala sa aj v ženskom hnutí na celoštátnej úrovni. Po odchode do dôchodku neprestala byť aktívne činná a svoju energiu venuje práci v prospech seniorov. Spolupôsobila pri založení súboru Petržalčanka a bola iniciátorkou projektu Petržalská svadba. V Petržalke zakladala Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov, doteraz je zástupkyňou denného centra, pôsobí ako predsedníčka Rady seniorov – poradného orgánu starostu. V roku 2013 bola primátorom hlavného mesta ocenená ako Senior roka.

OP 2015 Alžbeta Korbelová

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky