INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pozitívne a viditeľne poznačili Petržalku

Pozitívne a viditeľne poznačili Petržalku

Na Slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka odovzdal starosta Vladimír Bajan ocenenie významným Petržalčanom. Je to verejné uznanie za významný osobný prínos a zásluhy o rozvoj Petržalky, za krajší a lepší život jej obyvateľom.

Odovzdávanie ocenenia Osobnosť Petržalky je dlhoročnou tradíciou mestskej časti a je dôkazom toho, že tu žijú a tvoria ľudia, ktorí svojou prácou vytvárajú hodnoty, ktoré nezostávajú nepovšimnuté, zabudnuté, ale práve naopak, ich práca sa hlboko zakorenila vo vedomí ľudí a nadobudla rozmer výnimočnosti. Kandidátov na ocenenie navrhujú obyvatelia, ale aj neziskové združenia a iné organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie, pripravila samospráva počas Slávnostného zasadnutia miestneho zastupiteľstva 10. júna v CC Centre na Jiráskovej ulici. Toto prestížne ocenenie si doposiaľ prevzalo 98 osobností.

Medzi pozvanými hosťami bol aj jubilant Ladislav Chudík, ktorému starosta a miestne zastupiteľstvo zablahoželali nielen ako jubilantovi, ktorý oslávil nedávno svoje 90. narodeniny, ale aj ako jednej z ocenených Osobností Petržalky za jeho mimoriadne herecké výkony, za zásluhy o rozvoj divadelného umenia, za pedagogické aktivity a predovšetkým za celoživotný prínos k rozvoju kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

osobnosti Petržalky 2014

Titul Osobnosť Petržalky si prevzali:

Alica Donthová je ocenená za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry

Pracuje ako kultúrno-osvetová pracovníčka v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, predtým Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko, kde nastúpila v roku 1987 na odbor výchovno-vzdelávacej činnosti a v roku 1990 do M-klubu, ktorý je dnes súčasťou Domu kultúry Zrkadlový háj. Už dve desaťročia sa venuje aktívnej práci najmä so staršou generáciou. Dlhoročné skúsenosti a najmä jej dobrosrdečnú a priateľskú povahu oceňuje aj mládež so zdravotným znevýhodnením, ktorej odovzdáva svoje vedomosti a zručnosti s láskavosťou a trpezlivosťou jej vlastnou. V neposlednom rade je pani Alica zakladateľkou čipkárskeho klubu Okolok, ktorý má takmer 50 členov.

dp. magister Jozef Karáč za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za významný príspevok k rozvoju kultúrno-spoločenského a cirkevného života v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Pán Jozef Karáč, bol 1. správca farnosti Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke. V neprekopanom sídliskovom teréne Petržalky bolo treba na zelenej lúke budovať nielen kostol, ale hlavne vytvoriť farské spoločenstvo. Svojou skromnosťou a pokorou sa mu darilo otvárať dvere v srdciach jednotlivcov, sponzorov i úradov, a mnohí z nich pochopili, že ak táto časť mesta má zmeniť svoju identitu – t.j. z prisťahovalcov z celého Slovenska vytvoriť jednotnú komunitu – je potrebná spolupráca. A tak vďaka tomuto začala v roku 2001 rásť stavba nového duchovného centra.

Martin Kližan ocenený za reprezentáciu v tenise a za propagáciu Petržalky

Je profesionálny tenisový hráč. V roku 2005 vyhral Majstrovstvá Európy juniorov v kategórii do 16 rokov v dvojhre a štvorhre, potom vyhral French Open v roku 2006 v dvojhre – súťaž chlapcov. Profesionálom sa stal v roku 2007. V roku 2010 sa kvalifikoval na US Open. V tom istom roku vyhral svoj prvý Challenger turnaj v Bratislave. V roku 2012 bol Martin Kližan v piatich finále Challenger Tour, z ktorých vyhral štyri. Zúčastnil sa na French Open a US Open. Kližan pokračoval vo svojej výbornej forme a dva týždne po US Open vyhral svoj prvý turnaj ATP. V roku 2013 sa dostal do štvrťfinále v Rotterdame. v tomto roku prešiel v Australia Open do tretieho kola. Známy je odtiaľ aj jeho výrok na problémy, ktoré mali tenisti s horúčavami: Nás chlapcov z Petržalky nejaké horúčavy nezastavia…

Jozef Nodžák ocenený za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacích programoch pre deti a mládež. Je slovenský herec a detský zabávač. V 80-tych rokoch 20. storočia pôsobil ako šéfredaktor vysielania pre deti a mládež v bratislavskom štúdiu Česko-slovenskej televízie. Spolupodieľal sa na úspešnej výchovno-vzdelávacej detskej relácii Detektív Karol. Najviac mu v pamäti utkvela rola svojrázneho fyzika Majstra N. Vymyslel si ju sám, ako samostatnú “vsuvku” pre vtedajší mládežnícky program Štúdio kontakt. Za svoje vystúpenia získal niekoľko televíznych ocenení OTO – osobnosť televíznej obrazovky.

prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. ocenený za celoživotné dielo a zásluhy o rozvoj architektúry. Ružomberský rodák je od roku 1986 Petržalčan. Na to, aby sa neustále skvalitňoval priestor Petržalky, ktorú nazval záhradným mestom, presadzoval ju ako mestskú časť s celomestskými funkciami na plnohodnotný život a nielen ako sídlisko na prebývanie dbal ako jej obyvateľ, priaznivec, špičkový odborník – stavbár, architekt, pedagóg, funkcionár. Tento rok je pre pána profesora Štefana Šlachtu rokom jubilejným, je 75-tym rokom jeho bohatého života. Po štúdiu pôsobil vo funkcii hlavného architekta Štátneho ústavu pre projektovanie dopravných stavieb v Bratislave, potom bol vedeckým pracovníkom Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Šestnásť rokov sa venoval pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, šesť rokov vo funkcii najvyššej ako jej rektor. V deväťdesiatych rokoch sa stal spoluzakladateľom a prvým predsedom, neskôr prezidentom Spolku architektov Slovenska. V prvom volebnom období od roku 1991 bol poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka, vo volebnom období 1998 – 2002 vykonával funkciu poslanca NR SR a v rokoch 2006 – 2010 bol hlavným architektom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Štefan Šlachta je spoluautorom projektu mostu Lafranconi, účastníkom mnohých architektonických a urbanistických súťaží, tvorivým publicistom, recenzentom a prednášateľom na renomovaných európskych školách a univerzitách. Redakcia Petržalských novín, ktorá ho navrhla na ocenenie, zvlášť vyzdvihuje ochotu a spoluprácu pána profesora Šlachtu verejne sa vyjadrovať k problémom, ktoré má a rieši Petržalka. Ako zanietený Petržalčan vytvára skutočný obraz Petržalky a zbavuje ju predsudkov z nedávnej minulosti. Je na chválu, že Petržalčania majú medzi sebou v osobe pána profesora významnú osobnostnú autoritu, ktorá pozitívne viditeľne poznačuje našu Petržalku.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky