INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Krásny šok

Už pár týždňov pred pristavením veľkokapacitného kontajnera na našu ulicu sa obyvatelia domu začali pripravovať na jarné upratovanie. Nepotrebné predmety zväčša poznášali do pivníc a iných spoločných priestorov.

Keď v piatok ráno miestny podnik VPS pristavil na Wolkrovu ulicu kontajner, vyzeralo to, akoby v tom okamihu ktosi odštartoval preteky: dvere sa pootvárali a v priebehu pár hodín ľudia prechádzajúci nimi s plnými rukami kontajner takmer zaplnili. Zásluhu na tom mali predovšetkým obyvatelia dvoch vchodov – zbavili sa rároh, ktoré aj desať rokov odkladali s tým, že sa raz ešte možno zídu…

Netrvalo dlho, pri kontajneri zastavila červená dodávka. Jej osádka začala separovať – čo bolo z kovu, to do nej nahádzala. Postupne sa takto vystriedalo viacero áut, pričom si z kopy každý zobral, čo sa mu hodilo. Len vďaka tomu nenarástla do obludných rozmerov.

V nedeľu sa zdalo, že sa do kontajnera nezmestí už ani špendlík. Ľudia začali skrine, taniere, dosky, matrace a iné ukladať na vedľajší trávnik. Je zle, pomyslela som si. Bola som presvedčená, že čo je mimo zbernej nádoby, to tam aj ostane. Taká je prax v OLO, prečo by to malo byť inde iné, predpokladala som.

V pondelok som – a nie sama! – utrpela (žeby kultúrny?) šok. Keď som sa krátko pred obedom vrátila z centra mesta domov, kontajner na parkovisku nebol. A zmizlo aj všetko, čo ležalo pri ňom. Pretierala som si oči, či ma zrak neklame. Bol v poriadku. A tak sa chcem za všetkých nás, ktorým záleží na prostredí, kde žijeme, poďakovať tým, ktorí našu poriadkumilovnosť pochopili, a zobrali aj to, čo zobrať nemuseli.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201