INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Pohladenie duše

Pohladenie duše

Zrelí ľudia sú zdrojom múdrosti, životných skúseností. Sú nositeľmi tradícií, povolaní a mnohých zručností, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie. Preto sa Petržalka rozhodla  v Denných centrách pre seniorov vytvoriť priestor na pravidelné stretnutia s takýmito vzácnymi ľuďmi. Seniori sa vždy tešia na ich názory, pohľady na dianie okolo nás a na šírenie pozitívnych myšlienok a životných posolstiev, ktoré sú zaujímavou inšpiráciou pre nás všetkých.

Tento raz v už tradičnom Kresle pre hosť vo štvrtok, 4. mája,  seniori z denných centier privítali v Dome kultúry Zrkadlový háj dve úžasné a veľmi milé dámy – Majku Velšicovú a Idku Rapaičovú. Vytvorili úžasnú atmosféru, spolu  s pani Majkou si zaspievali, pán Slaušek z Denného centra na Vyšehradskej ju dokonca vyzval do tanca.  Pani Idka zarecitovala nádherné básne, na záver Starosloviensky otčenáš. Keďže  sa veľmi dobre cítili, určite toto stretnutie nebolo posledné.

Na záver týmto dámam v mene pána starostu poďakovala vedúca oddelenia sociálnych vecí Alena Halčáková, odovzdala im kytice a pamätné listy.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.