INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Čítanie tváre Emila Babína

Čítanie tváre Emila Babína

Keď Emila Babína navštívi múza, nechá všetko tak a venuje sa len jej. Aby sa inšpirácia nestratila, musí byť zachytená hneď, aby nevyprchala a nezmizla v bludisku zabúdania. Jeho tretia zbierka básní má názov Čítanie tváre a predstavil ju prvý májový piatok v bratislavskom V-klube.

S prezentáciou mu pomohol herec a recitátor František Kovár, ktorý charizmatickým hlasom predčítal autorove básne. V prestávkach spievala Sima Martausová a vek, mladosť a talent sa prekrývali a dopĺňali.

Sima Martausová

Knižku Čítanie tváre z Vydavateľstva Petrus uviedol do života herec a spevák Marián Geišberg orgovánom. Čo korešponduje s témou básní – prírodou, láskou a krásou obyčajných vecí. Ako povedal, kto pozná Emila Babína v rozhovoroch, pozná ho ako človeka aforizmov (Pil na sekeru, vydané 2016), keď ho však stretne v rodnej Radave či Píle uprostred prírody, stretne básnika.

Emil Babín

Emil Babín mu kontroval, že aforizmy píše sám život a on má len nastražené uši. Ale básnikom sa cíti byť už od dvanástich rokov: „Keď píšem, kladiem si otázky a vnímam aj ten najnepatrnejší pohyb či už hmotných vecí alebo emócií. A práve v obyčajnostiach chcem zaznamenať tieto pozorovania a poryvy duše a ešte ich umocniť atmosférickou prírodou. Ako keď si maliar rozloží stojan a začne maľovať krásu, čo vidí, aby si ju uchoval navždy.“

Zľava M.Geišberg, E.Babín, moderátorka večera L. Garajová Schrameková,S. Martausová F.Kovár a P.Chalupa z Vydavateľstva Petrus.

Pár slov o autorovi: Emil Babín (1960) vydal básnické zbierky Svätci na smetisku (2000) a Jar v raji (2010). Jeho verše preložili do francúzštiny, nemčiny a do bulharčiny. Pracuje ako editor v týždenníku Báječná Žena. Je tiež autorom knihy aforizmov s názvom Pil na sekeru (2016). Žije v Petržalke, v letných mesiacoch v Píle.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201