INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Aj nedeľa môže byť veselá

Aj nedeľa môže byť veselá

Kto má rád trojkombináciu tanec, spev a dobrá nálada, môže pravidelne chodiť na „čaje“ do Kultúrnych zariadení Petržalky. Ružinova, na Vajnorskú a možno aj inde. Nezainteresovaný divák či diváčka by ani neverili vlastným očiam i ušiam, ako bratislavskí seniori a seniorky krúžia po parkete celé nedeľné popoludnie. Najviac ma oslovila neformálna atmosféra, priateľské tváre a tvorivosť.

Ja osobne som sa tam ocitla ako bývalá členka EVA bandu s tým, že napíšem o nich článok do lokálnych novín. EVA band – čisto ženská kapela, hrala totiž v toto príjemné popoludnie do tanca a na počúvanie v Dome kultúry na Lúkach v Petržalke. Repertoár mali veľmi pestrý, z každého rožka troška. Aj evergreeny, aj folklór, aj country, aj latino. Rozjarené tanečnice a tanečníci si veselo pospevovali a v prestávkach aj oceňovali kapelu, že ako fajn, že si môžu okrem tanca aj spievať a padli aj také chvály, že kapela „schová do vrecka“ hocijakú mužskú skupinu. Kapelníčka Eva Hanzelyová spievala a hrala na gitare, Ivetka Máleková spievala a hrala na klávesoch, Janka Bojtošová na akordeóne a Magda Zbořilová spev, vihuela (mexická gitara) a perkusie. Kapelníčka Eva Hanzelyová zároveň vtipne moderovala a komentovala dianie.

Vrátim sa ešte k histórii vzniku dámskej hudobnej skupiny EVA band. Vznikli sme v roku 2006. Po začiatočných peripetiách a neistotách sme vystupovali najprv na rodinných oslavách, „opekačkách“ v prírode, v špeciálnych zariadeniach pre deti a mládež, vernisážach a neskôr aj na uzavretých večierkoch a dokonca aj v televíznej relácii Elixír – pre seniorov na STV. Po čase sa vďaka vytrvalosti kapelníčky a projektu Jeseň života podarilo získať aj určitú finančnú podporu na zakúpenie aparatúry, bez ktorej by kapela nemohla v podstate existovať.

To už začali prichádzať pravidelnejšie pozvánky na popoludňajšie „čaje“, posedenia pre seniorov – jubilantov Petržalky a pod. EVA band si pomaly získava svoj fan klub a teší sa priazni a rastúcej popularite.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201