INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalčanka túži dostať sa na obrazovku

Petržalčanka túži dostať sa na obrazovku

Od každého stretnutia s členmi občianskeho združenia Petržalčanka možno očakávať dobrú náladu a najmä výborné slovenské ľudové piesne. Raz do roka však túto tradíciu porušia: Keď majú výročnú schôdzu, počuť na nej takmer výlučne hovorené slovo. Spieva sa až neskôr – po nevyhnutných formalitách, v rámci ktorých prítomní vyhodnotia to, čo urobili, a načrtnú si nové plány.

Medzi 16 členmi združenia, ktorí si na svojej výročnej schôdzi prevzali Ďakovné listy za prácu v roku 2016, bol aj harmonikár Milan Púčik. Predsedníčka Alžbeta Korbelová nešetrila na jeho adresu úprimnou chválou.

„Nosnou úlohou v roku 2016 pre nás bolo hudobno-tanečné a dramatické predstavenie s názvom Petržalské páračky,“ povedala na úvod predsedníčka združenia Alžbeta Korbelová. Pripomenula, že na úspechu júnovej premiéry v DK Zrkadlový háj mali zásluhu nielen účinkujúci, ale aj ľudia zo „zákulisia“, ako napr. Katka Babčáková z Národného osvetového centra, Daniela Kunová z ministerstva kultúry či riaditeľ KZP Peter Litomerický. Vďaka ústretovosti starostu Vladimíra Bajana, poslancov a pracovníkov miestneho úradu sa podarilo zabezpečiť vystúpenia, spropagovať ich, účinkujúcich na ne dopraviť a pod. „S Petržalskými páračkami sme vlani vystúpili 13-krát, no dalo sa viackrát. Hoci svoj program ponúkame aj bez nároku na honorár, nie vždy si to, žiaľ, môžeme dovoliť. Potrebujeme totiž pokryť časť výdavkov spojených s našou činnosťou,“ pokračovala predsedníčka. V správe upriamila pozornosť na spevácku skupinu pôsobiacu v rámci združenia. Tá každý rok spieva na aprílových Dňoch Bratislavčanov, v júni na Dňoch Petržalky. Prezentuje sa v rámci Mesiaca úcty k starším,  na rokovaniach Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska a napokon koledami na Petržalských vianočných trhoch na Námestí republiky.

„Združenie Petržalčanka pre mňa znamená veľa. Je mojím životom, vkladám doň svoje srdce a všetok čas,“ vyznala sa A. Korbelová. „Žijeme ťažkú dobu. Vo väčších mestách o amatérskych hercov a tanečníkov nie je záujem, uprednostnia profesionálov. A malé obce na kultúru zasa nemajú peniaze. Ponúkať naše predstavenia ma stojí veľa chodenia, písačiek, telefonátov, prosieb, trpezlivého vyjednávania. Keby som nemala toľko známostí aj vďaka môjmu celoživotnému úsiliu, ťažko by sme sa dostali až na východ Slovenska,“ zhodnotila táto poslankyňa federálneho zhromaždenia z čias, keď Slováci a Česi žili ešte v spoločnom štáte. Hocikedy sa jej ťažko v noci zaspáva. Rozmýšľa, ako si zorganizovať nasledujúce dni, aby všetko stihla. A kuje plány. „Mojím tohtoročným snom je predstaviť nás 10-minútovým tanečným a speváckym programom v televízii Senzi. Ak sa nám to podarí, bude to podľa mňa vrchol nášho snaženia. Podmienkou pre to je zlepšiť kvalitu nášho prejavu, v čom sa nám snaží pomôcť hlasová odborníčka Majka Straková. Ak ju budeme pozorne počúvať a riadiť sa jej pokynmi, určite si naše vyše 40-členné združenie neurobí hanbu,“ zhrnula predsedníčka. Na záver svojho vystúpenia poďakovala za aktivitu členkám výboru A. Grmanovej, E. Kovácsovej, Z. Bellovej, O. Rapavej a vedúcej seniorského klubu  na Osuského ulici M. Rišánkovej. Nezabudla ani na prítomného Vladimíra Merkovského, ktorý pricestoval z Prešova. Vďaka jeho pomoci vlani hosťovala Petržalčanka v troch obciach východného Slovenska a zrejme sa jej tam podarí vycestovať aj v tomto roku. „Nielen za prácou, ale aj zábavou a oddychom,“ prisľúbila Alžbeta Korbelová.

Súbor Petržalčanka hľadá nových spevákov a speváčky, ktorí by spestrili ich rady. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, Alžbetu Korbelovú, tel.č. 09180023342.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416