INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Mozaika bude školu zdobiť naďalej

Mozaika bude školu zdobiť naďalej

V roku 1985 vyhotovil pre ZŠ na Žukovovej ulici akademický maliar Juraj Deák umelecké dielo – kamennú mozaiku s názvom Mier deťom. Jej rozmery sú 10,8 na 4,6 metra.  Dnes tam sídli Stredná zdravotnícka škola Strečnianska, ktorá v rámci nutných rekonštrukcií potrebuje starú budovu zatepliť.

Jej riaditeľka Eva Drobná sa preto obrátila na spoločnosť LITA, ktorá zastupuje autorov pri výkone ich autorských práv.  Oni oslovili Petržalčana Martina Kleibla, ktorý sa venoval mapovaniu a dokumentácii petržalských umeleckých diel a všetky svoje poznatky o nich, ale aj historických pamiatkach a ďalších zaujímavostiach Petržalky zhrnul do knihy “Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou”.

V spolupráci s ním a jeho kontaktom na autorov iných umeleckých diel sa LITE podarilo zistiť dovtedy neznáme meno autora diela, že už nežije a že v čase odovzdania bolo dielo ohodnotené až na 220-tisíc korún československých.  SZŠ Strečnianska patrí do pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, oslovili sme preto BSK a tam nás ubezpečili, že majú v úmysle mozaiku zachovať. Rozhodli sa pre technické riešenie, pri ktorom časť budovy, na ktorej sa dielo nachádza, zateplia zvnútra, aby neprišlo k jeho prekrytiu. Aká bude konečná podoba zateplenej školy s kamennou mozaikou, vás budeme informovať.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201