INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Gaetano Donizetti – RITA

Gaetano Donizetti – RITA

Komorná Opera Bratislava uvádza komickú operu RITA, v aktualizovanej modernej verzii, od talianskeho operného barda Gaetana Donizettiho. Už 2. mája sa o 19:00 v priestoroch petržalského DK Zrkadlový háj uskutoční predstavenie, na ktoré vás srdečne pozývame.

Rita ja jedinou dokončenou operou Donizettiho, ktorá nebola premiérovaná počas jeho života. Napriek tomu, že opera sa nestretla s veľkým úspechom a v nasledujúcich 100 rokoch ju hrávali iba zriedkavo, znovu oživená a vrúcne prijatá bola v Ríme v r. 1955 a neskôr v divadle Piccola Scala v Miláne v r. 1965. V nasledujúcich 50. rokoch sa opera Rita stáva vo francúzskej aj talianskej verzii jednou z najčastejšie hraných Donizettiho opier. V r. 2009 Casa Ricordi publikuje kritickú edíciu partitúry s hovorenými francúzskymi dialógmi a odstraňuje z nej zmeny prinesené predošlými predstaveniami. Originálnu francúzsku verziu rekonštruovali talianski muzikológovia Paolo Rossini a Francesco Bellotto z nedávno objaveného Donizettiho rukopisu.

RITA, ou Le mari battu (Rita alebo bitý manžel) je komická 1 dejstvová opera, ktorú skomponoval G. Donizetti na francúzske libretto Gustáva Vaeza. Opera pozostáva z ôsmich hudobných čísel spojených hovoreným dialógom. Pôvodnú francúzsku verziu dokončil skladateľ v roku 1841 pod názvom „Deux hommes et une femme“ (Dvaja muži a jedna žena). Ritu premiérovali v Opéra – Comique v Paríži 7. mája 1860, t.j. až po Donizettiho smrti.

Opera Rita v réžií Tomáša Remyho Slobodu získava nový priestor. Nabáda ironický pohľad na dnešný skleníkový svet, na rýchlo nadväzujúce vzťahy a pózy, ktoré v tomto priestore nedokážeme udržať. Je možné získať svoj partnerský ideál, ak nie sme sami sebou? Je povrchný svet a materiálna istota podstatnejšie ako naše ja? Kedy je to dráma a kedy je to komédia? Pod taktovkou Daniela Simandla sa predstavia sólisti a orchester Komornej Opery Bratislava.

Nové hudobné divadlo – Komorná Opera Bratislava je prínosom pre súčasnú slovenskú hudobnú kultúru. Popri tradičnej veľkej opere vytvára samostatnú kontrapunktickú líniu v podobe inej filozofie a cieľoch. Tento súbor pozostáva z mladých začínajúcich umelcov, absolventov, študentov konzervatórií a iných umeleckých škôl, ktorí tu načerpajú prvé skúsenosti do ďalšieho profesionálneho života. V spolupráci s profesionálnymi osobnosťami tak získavajú odbornú hudobnú prax. Vo vývoji slovenského kultúrneho života predstavuje dôležitý medzník vznik KOMORNEJ OPERY v Bratislave v r.1986 pod záštitou Slovenskej filharmónie, neskôr SND a ďalej ako samostatný súbor Ministerstva kultúry SR. Počas svojej 23. ročnej existencie súbor zinscenoval diela svetových aj domácich skladateľov, slovenské publikum uvidelo aj niekoľko premiér slovenských skladateľov.  Na dedičstvo slovenskej národnej hudobnej kultúry nadviazal po 15. Rokoch nový divadelný súbor- KOMORNÁ OPERA BRATISLAVA. Na hudobnej scéne ako svoju premiéru uviedol projekt – DIELA TEREZÍNSKYCH SKLADATEĽOV a operu skladateľa Hansa Krásu, podľa libreta Adolfa Hoffmeistra -BRUNDIBÁR. Ďalšie predstavenia – G. Fauré – Requiem, A.Vivaldi – Štyri ročné obdobia, G.B.Pergolesi – Stabat Mater a iné potešili hudobnú verejnosť znovuzrodením takéhoto druhu hudobného divadla.

Predstavenie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201