INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Melódia v Zichyho paláci

Melódia v Zichyho paláci

Náš seniorský  spevácky súbor Melódia dostal ponuku vystupovať v Zichyho paláci v Starom Meste. Pozvanie radi prijali, a tak 3.marca dostali hodinový priestor v sobášnej sieni, aby predstavili veselé ľudové piesne o víne. Keďže majú v repertoári okrem mnohých ľudových piesní aj hudobno- slovný projekt Melódia vo vinárni, ktorý je okrem piesní popretkávaný  veselými slovnými prekáračkami a je úspešný aj mimo Petržalky, tak ho radi predviedli. Obliekli sa do krásnych šiat, naladili  harmoniku, gitaru a hlasivky a začali veselo spievať. Veru, plne obsadená miestnosť spolu s nimi celú hodinu spievala. No a na záver museli aj pridávať. Tešili ich aj otázky, kde vystupujú a že radi prídu na ich spevavé vystúpenie.

Spevácky súbor Melódia založila a aj 13 rokov vedie Majka Winkláreková. Preto aj týmto im chceme poďakovať za reprezentáciu našej Petržalky.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201