INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale vysokú kultúru srdca! – J.A. Komenský

Výchova nepotrebuje tvrdú ruku, ale vysokú kultúru srdca! – J.A. Komenský

S prihliadnutím na vzdelanie, považované za hlavný nástroj rozvoja ľudstva, je nutné položiť si viaceré otázky: Majú samotní učitelia bezprostrednú možnosť účasti na podpore vzdelávania obyvateľstva a u žiakov rozvoj zvedavosti, kritického myslenia, tvorivosti, iniciatívy a slobodného rozhodovania pre  uskutočnenie zmeny? Neovplyvňuje úroveň školstva u nás veľa problémov okrem finančného ohodnotenia? Napríklad časté zmeny ministrov od roku 1989 – až v počte 18? Ako je možné, že vo Fínsku čaká na neobsadené miesto učiteľa až desať študentov, podliehajúcich náročnému výberu? A čo nerovnováha medzi mužmi a ženami?

žiaci

Vyspelé krajiny investujú do vzdelania priemerne 6% HDP, kým u nás je to sotva 3,9% HDP! Prezident SR Andrej Kiska vyhlásil: „Stratili sme rešpekt a úctu školstva!“ A či stačí na výber uchádzačov len ich vedomostná úroveň? Nehrajú dôležitú úlohu osobnostné kvality ako morálna bezúhonnosť, zmysel pre zodpovednosť a solidaritu, motivácia, komunikácia a priaznivý postoj k tímovej práci?

Medzinárodná konferencia v Ženeve mala za cieľ preskúmať, čo sa naplnilo od jej konania v školstve od roku 1989 do roku 1996! Aký bol vtedy výsledok a kto niesol zodpovednosť zaň? Už tu pramení ľahkovážny postoj k plneniu prioritných spoločenských záväzkov! V školstve sa neuskutočnili plánované zmeny a v takom stave sa čas prešmykol doteraz. Učila som takmer 40 rokov na oboch stupňoch základnej školy, pracovala som aj na dvoch výskumných školách, dopisovala o práci do pedagogických časopisov, v obciach bola moja činnosť mimo školy bohatá. Odmenili ma medailou J. A. Komenského, toho času najvyšším vyznamenaním.

žiaci

Nedá mi zabudnúť na odmenu, ktorú mi spôsobila žiadosť šéfredaktora časopisu Komenský o moje povolenie uverejnenia rozsiahlej práce s témou Hry na hodinách telesnej výchovy v skriptách pre študentov pedagogického vzdelávania v Brne. Nedá sa povedať, že ohodnotenie učiteľov bolo primerané, no rozdiel bol v tom, že sme si viac cenili dosiahnuté výsledky. O konzumnom štýle života dnes sa to povedať nedá! Zdravie a vzdelanie sú dve základné hodnoty spoločnosti. Môžeme s tým súhlasiť, keď Slovensko oceňuje povolanie učiteľa zo všetkých krajín najmenej? Keď aj z vysokoškolských vzdelancov majú najmenej učitelia? I keď po prípadnom zvýšení učitelia nedosiahnu toľko ako ľudia z iných odborností? V šetrení v investovaní do vzdelania predbiehame celý moderný svet.

dudova, interaktivna tabula, žiaci

Chýba nám uvedomenie, že v informačnej spoločnosti sa prístup k informáciám stáva čoraz jednoduchší, no oveľa viac treba klásť dôraz na celkový rozvoj osobnosti a kľúčových kompetencií!

Učiteľ je totiž, ako dobrý záhradník, ktorý pestuje a šľachtí najkrajšie kvety života – deti!

Mgr. Lýdia Galbičková

pedagóg a novinárka

 

 

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky