INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

70 rokov Bratislavčanmi

70 rokov Bratislavčanmi

Práve 1. apríla tohto roku si pripomíname 70. výročie pripojenia Petržalky k mestu Bratislava. Končí sa tým jedna, vyše 700-ročná, etapa histórie Petržalky ako samostatnej obce. Toto rozhodnutie však nebolo prekvapujúce, keďže po výstavbe stáleho mosta cez Dunaj v roku 1890 sa Petržalka k Bratislave ešte viac primkla.

Petržalka stratila svoju samostatnosť na základe vyhlášky Povereníctva vnútra č. 1623 z 13. februára 1946, keď sa od 1. apríla 1946 stala súčasťou Bratislavy ako jej XI. obvod. Okrem Petržalky sa v tomto roku stali súčasťou tzv. Veľkej Bratislavy aj dovtedy samostatné obce Devín, Dúbravka, Lamač, Prievoz, Rača a Vajnory. Pripojením Petržalky sa Bratislava na chvíľu „roztiahla“ až k maďarskej hranici. Ale len do októbra 1947, kedy k Československu pričlenili tri dovtedajšie maďarské obce: Jarovce, Rusovce a Čunovo. Tie sa stali súčasťou Bratislavy až v roku 1972.

Aj taká môže byť Petržalka - zrekonštruovaná  Herknerova vila
Zrekonštruovaná Herknerova vila

Petržalka, ktorá bola do svojho pripojenia k Bratislave najväčšou dedinou Československa, sa tak stala v roku 1946 súčasťou hlavného mesta Slovenska. Zmena nastala aj na poste predsedu petržalského Miestneho národného výboru: Františka Tomeška, posledného nezávislého predstaviteľa Petržalky, nahradil v apríli 1946 Andrej Pátek, ktorý stál na čele Petržalky do februára 1948. Starostom obce bol už v 30. rokoch – ako posledný starosta Petržalky pred jej okupáciou Nemeckom v roku 1938. Z petržalských „dedinčanov“ sa tak stávajú „z večera do rána“ bratislavskí „mešťania“. Ďalší vývoj Petržalky a život jej obyvateľov tak už bol hlavne v rukách vedenia Bratislavy. V 50. rokoch, ak nerátame výstavbu železnej opony na hranici s Rakúskom, bola Petržalka mimo záujmu bratislavských radných.

Stará Petržalka, rodinné domy
Stará Petržalka- posledné fragmenty

Od začiatku 60. rokov sa v súvislosti s prípravou nového územného plánu začalo uvažovať nad väčšou urbanizáciou Petržalky a výstavbou nového sídliska. Ako ukázal ďalší vývoj, zmena postavenia Petržalky priniesla v 70. a 80. rokoch pôvodným obyvateľom namiesto očakávaného skvalitnenia života postupnú likvidáciu urbánnej a sociálnej štruktúry pôvodnej obce. Na druhej strane pre obyvateľov panelového sídliska znamenala výstavba sídliska nádej na nový začiatok.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201