INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nie som nováčik, zmeny uvítam

Nie som nováčik, zmeny uvítam

Každé tri roky členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ďalej JDS) robia inventúru svojej činnosti a súčasne si volia výbor a revíznu komisiu. Na marcovom sneme uvoľnila po 15 rokoch kreslo predsedníčky Valéria Balúchová. Výbor na jej miesto zvolil Milinu Hudecovú. Práve jej sme položili niekoľko otázok.

Aké je vaše doterajšie pôsobenie v Jednote? Nechýbajú vám skúsenosti?
– Členkou Miestnej organizácie JSD som sa stala v roku 2007, keď som prestala pracovať. Tešila som sa na aktivity v nej, no, človek mieni a vyššia moc mení. Ochorenie môjho manžela si vyžadovalo viac ako štvorročné plné nasadenie pri jeho opatrovaní. Svoje životné priority som preto logicky prehodnotila a osobné ambície odložila na neurčito. Tri roky po definitívnom odchode môjho životného partnera, v roku 2014, som prijala funkciu hospodárky v Okresnej organizácii JSD Bratislava V. Pre mnohých členov môžem byť preto úplne nový a cudzí človek s raketovým štartom. Opak je však pravdou. Ani popri opatere manžela som totiž nestála bokom. V tomto, pre mňa náročnom, období som bola predsedníčka samosprávy v Klube dôchodcov na Haanovej ulici. Od vzniku Rady seniorov, čo je poradný orgán starostu Petržalky, som jej členkou. No a v petržalskej Jednote som pôsobila v sociálnej komisii. Myslím si teda, že skúsenosti mám.

Ostáva vám čas na koníčky?
– Ale áno. Rada cestujem, spoznávam nové krajiny, ľudí a ich kultúru. Ak sa to nedá osobne, vystačím si so sledovaním cestopisných programov v televízii, alebo čítam – v dobe internetu to nie je problém. Ľudí narodených v znamení Raka, čo je môj prípad, charakterizuje láska k rodine a starostlivosť o ňu. Preto som vždy k dispozícii svojim deťom a vnúčatám. Venujem sa najmä dnes už 11-ročnému vnukovi. Ďalšie moje záľuby sú krížovky, to je pre mňa relax, dobrá literatúra, kultúrne a športové podujatia.

V diskusii na sneme zaznelo, že celý výbor JSD tvoria ženy. Prečo nedáte šancu aj nejakému mužovi?
– Dobrá otázka! V petržalskej organizácii JDS je pomerne dosť mužov, ktorí nás zastupujú najmä v športových súťažiach. Sú dobrí, vyhrávajú na domácej pôde, na krajských aj celoslovenských hrách seniorov. Ale, vďaka za postreh. Ako predsedníčka budem s mužmi tráviť viac času, uvidíme. Nepodceňujem ich, uvítam zmenu.

Majú podľa vás petržalskí seniori podmienky na to, aby žili naozaj dôstojne, alebo treba niečo zlepšiť? V čom im konkrétne vie pomôcť JSD?
– Nie každý dôchodca je dostatočne finančne zabezpečený, s čím súvisí aj možnosť žiť dôstojne. Pokiaľ ide účasť na spoločenskom a verejnom živote, každý z nás si môže vybrať to, čo mu vyhovuje. Miestna organizácia JDS má dobrovoľníkov, ktorí seniorom pomáhajú, napr. ich sprevádzajú k lekárovi či do spoločnosti, nakúpia, upracú domácnosť, chodia na prechádzky atď. Myslím si, že čelní predstavitelia JDS sa usilujú zlepšiť životné podmienky seniorov z pozície partnera vlády SR. Spolupracujú s ministerstvami pri tvorbe nových zákonov, v súčasnosti napr. o vyplácaní 13. dôchodku.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky