INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Tenista Martin Kližan, velikán slovenského hereckého umenia Ladislav Chudík, dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru Magdaléna Rovňáková, či olympijskí víťazi bratia Hochschornerovci, alebo básnik a textár Kamil Peteraj. Alebo ikona Radošinského naivného divadla Stano Štepka . Všetkých spája jedno, sú osobnosťami Petržalky a práve teraz dáva mestská časť širokej verejnosti možnosť navrhovať osobnosti Petržalky pre rok 2015.
Návrhy môžu predkladať neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania, a to do 30. apríla 2015. Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), navrhovanú osobnosť, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti – v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre rozvoj každodenného života v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj mestskej časti. Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, odd. školstva, kultúry a športu, Kutlíkova 17, 852 14 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu alebo poslať elektronicky na sona.kyselova@petrzalka.sk.
Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú mnohé rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Záverečný galaprogram sa uskutoční v sobotu 13. júna 2015 v areáli Závodiska, š.p.
Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si doposiaľ prevzalo 103 osobností.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky