INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nepriateľom vyššieho veku je nečinnosť

Nepriateľom vyššieho veku je nečinnosť

„Naša práca bola v roku 2013 pestrá, my ju však chceme ešte obohatiť. Plánujeme vytvoriť krúžok poézie a prózy, v apríli rozbiehame opäť turistiku a z darovaného dvojpercentného príspevku z daní z príjmu našich sympatizantov chceme financovať plávanie seniorov a rozvoj kultúry.“ Týmito slovami doplnila predsedníčka petržalskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Petržalke Valéria Balúchová písomnú správu, ktorú účastníci výročnej schôdze miestnej organizácie konanej 17. 3. 2014 dostali v tlačenej podobe pri prezentácii.

Táto zadunajská seniorská organizácia v roku 2013 evidovala 698 členov. V hodnotenom období ju posilnilo 157 Petržalčanov a 18 Rusovčanov. Pre vysoký vek, chorobnosť, presťahovanie sa či úmrtie ubudlo 105 členov. Medzi tými, čo rozšírili rady Jednoty, boli mladší dôchodcovia, ktorí po odchode na zaslúžený odpočinok hľadali zmysluplné vyplnenie voľného času.

V roku 2013 Jednota dochodcov uskutočnila dve schôdze: v marci výročnú, kde hodnotila činnosť v roku 2012, a v novembri slávnostnú, na ktorej ocenili jubilantov a najaktívnejších členov. Tradične výborná spolupráca Jednoty dôchodcov je s mestskou časťou, ktorá o. i. oceňuje účasť dôchodcov vo volebných komisiách (v roku 2013 boli župné voľby). Samospráva im vychádza v ústrety vytlačením materiálov na rokovania a poskytnutím rokovacej miestnosti. Súboru Melódia pomohla dotáciou 300 eur na zakúpenie mikrofónu. Pre všetkých petržalských seniorov zorganizovala prednášku o ochrane pred praktikami neserióznych podnikateľov, ktorú spojila s premietnutím filmu Šmejdi. Tí využívajú najmä dôverčivosť staršej generácie, pričom jednotlivcov oberú aj o celoživotné úspory.

seniori

Zájazdy na termálne kúpaliská a návštevy divadelných predstavení (42 predstavení s účasťou 1 188 členov) patria k najobľúbenejším. Rovnako vítané sú pohybové aktivity – relaxačno-zdravotné cvičenie a zumba raz do týždňa, stolný tenis 3x v týždni, turistické vychádzky 2x v týždni. V areáli Rančík začali seniori hrať petang. Športovo založení členovia získali viacero medailí na Krajských športových hrách v Malackách. Na celoslovenskej úrovni vybojovala dve zlaté medaily Halka Hotová a jednu striebornú Irena Gečevská. V oblasti kultúry sa zviditeľnili a okoliu spríjemnili chvíle hudobno-spevácke súbory Melódia, ktorá vydala ďalšie CD a súčasne súťažila na Krajskej prehliadke speváckych súborov v Pezinku, a Petržalčanka, ktorá naštudovala a publiku s úspechom predviedla hudobno-dramatické pásmo Svadba v Petržalke.

Až 30 senioriek poslúžilo v roli modeliek uchádzačom o štúdium na Vysokej škole výtvarných umení na talentových prijímacích skúškach. Veľký záujem prejavili „skôr narodení“ o maľovanie na šatky a vyhotovenie adventného venca v Centre voľného času na Gessayovej. Dobrovoľnícku činnosť nasmerovali na opateru a pomoc rovesníkom, ktorí potrebujú sprievod k lekárovi, nakúpiť či sa len tak porozprávať. Ruku priložili aj pri skrášľovaní a upratovaní okolia svojich príbytkov a predzáhradiek, poskytovali rôzne poradenstvo.

V diskusii výročnej schôdze navrhla Zdena Sabová zriadenie bezplatného taxíka pre tých, čo potrebujú dopravu k lekárovi (starosta prisľúbil rozbehnúť do 30. júna jeho skúšobnú prevádzku), a Mária Chabadová sa prihovorila za vznik tanečného krúžku (jestvuje už Orchidea, čo však neznamená, že musí byť jediný).

Atmosféru rokovania vystihla Eva Weissová slovami uvedenými v titulku tohto článku: „Nepriateľom vyššieho veku je nečinnosť.“ A keďže celú schôdzu úspešne doviedla až do konca, v mene všetkých členov Jednoty dôchodcov poďakovala hosťom – starostovi Vladimírovi Bajanovi a primátorovi Milanovi Ftáčnikovi za všestrannú podporu.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky