INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Prebuď sa (s)knihou

Prebuď sa (s)knihou

Miestna knižnica Petržalka pripravila na záver marca novinku – festival čítania a dobrej zábavy s detskou knihou pod názvom Prebuď sa (s) knihou. Naším cieľom je deťom zo škôl i širokej verejnosti ukázať, že čítanie nie je nudné a návšteva knižnice povinnosť, ale naopak čítanie môže byť príjemné a zábavné a knižnica môže byť miestom rôznych aktivít a pobavenia. Otvorenie festivalu bude koncipované ako divadelné predstavenie pre deti. Pesničkou ho otvorí Pippi Dlhá Pančucha, ktorá predstaví hostí festivalu a jeho hlavnú myšlienku. Pippi tiež predstaví strážcu knižného pokladu čarodejníka Čaroslova, ktorého už deti poznajú z podujatí v knižnici. Tentoraz ho čaká čarovná premena na bábku.

Počas troch dní sú pre deti pripravené stretnutia s tvorcami detských kníh – spisovateľmi a ilustrátormi, tanečné a divadelné predstavenia, interaktívne zážitkové čítania, besedy, vedomostný kvíz, workshop Písanie nás baví, projekt Nebojme sa povinného čítania a neobvyklá výmena s knihovníkmi, keď budú mať deti možnosť vyskúšať si prácu na druhej strane knihovníckeho pultu. Našimi hosťami budú ilustrátori Juraj Balogh a Alena Wagnerová, spisovatelia Július Belan, Roman Brat, Dana Hlavatá, Mária Lazarová, Lena Riečanská, Marta Šurinová a ďalší. Pod kožu knihovníkov sa pozrieme s Dadom Nagyom, s ktorým budeme diskutovať na tému Radosti a úskalia v knižnici. Okrem iného sa v diskusii budeme zaoberať otázkami – ticho v knižnici vs. detský kútik alebo rádio, aké sú rezervy a nevyužité možnosti knihovníkov, príp. aké predstavy majú o knihovníkoch samotní čitatelia. V druhej diskusii nám moderátor predstaví projekty – Úlet s knihou a V. V. V. venované čítaniu detí a s deťmi.

 

Miestna knižnica Petržalka prostredníctvom festivalu Prebuď sa (s) knihou reaguje na tradíciu Marca mesiaca knihy a snaží sa rôznymi zážitkovými formami motivovať k čítaniu a zatraktívniť návštevu knižnice. Festival sa bude konať v šiestich detských a rodinných pobočkách v dňoch 29. – 31. marca. Primárne je určený žiakom z petržalských základných škôl, zároveň sú ale vítaní všetci detskí i dospelí návštevníci. Slávnostne otvorenie bude v stredu v Cik Cak Centre, ukončenie bude v piatok o piatej v pobočke Prokofievova 5 formou Veľkého zábavno-vedomostného rodinného kvízu, na ktorý pozývame všetky deti, rodičov, starých rodičov, súrodencov a kamarátov.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201