INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mladé rodiny chodili do D-klubu, štamgasti „do vesmíru“ … aj taká bola Petržalka

Mladé rodiny chodili do D-klubu, štamgasti „do vesmíru“ … aj taká bola Petržalka

Piate pokračovanie výstavy Taká bola Petržalka opäť odhaľuje čo to zo života sídliska, v časoch ešte stále nie tak dávno minulých. Ako na vernisáži zdôraznil Ľuboš Kačírek, odborný garant projektu z Katedry etnológie a muzeológie FiF UK, podstatná je v tomto prípade podpora lokálnej kultúry, ktorú výstava reprezentuje, ale aj reálne vytvára. Michal Radosa, zástupca starostu mestskej časti zasa doplnil, že podujatie má významnú výpovednú hodnotu o kvalitatívnych zmenách v tejto časti hlavného mesta.

Gestorom celého projektu – cyklu výstav Taká bola Petržalka je Katarína Bergerová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka.  Knižnica  hodnotí ako mimoriadne úspešný najmä minulý ročník výstavy. „Zorganizovali sme viac ako sto podujatí a našich sprievodných akcií sa zúčastnilo viac ako tisíc záujemcov. Najmä pre deti a mládež bolo obdobie rokov 1973 – 1989, ktoré sme v predchádzajúcom roku otvorili, možno o niečo viac uchopiteľnejším. Mohli už spoznávať určité miesta či budovy, ktorými sa stretávajú aj dnes,“ doplnila Viera Némethová, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb Miestnej knižnice Petržalka.

Aktuálna výstava zostáva v rokoch 1973 – 1989 a prináša pohľad napríklad na spolkový život, ktorého súčasťou boli napríklad aj folklórne súbory. Športové aktivity rozvíjala TJ Iskra Matador. Mala dokonca šesť športových oddielov. Darilo sa napríklad hádzanej, ktorá bude témou jedného zo sprievodných podujatí výstavy.  Mladé rodiny si mohli zájsť do vtedajšieho D-klubu na dnes Vavilovej ulici. Išlo o jedinečný typ kultúrno-spoločenského zariadenia, ktoré nepoznali nikde inde na Slovensku.

Originálne boli i takzvané alpínky v Ovsišti, drevené hájovne, ktoré pôvodne slúžili lesníkom, ale časom si v nich našli svoje miesto rôzne pohostinstvá. Tie však nevznikali len v spomínaných alpínkach, ale snáď vo všetkých častiach sídliska. Ich vesmírne názvy ako Kométa, Jupiter či Meteor určite neraz miestnym štamgastom navodili „kozmický stav“.

Dôležitým bolo pre sídlisko tiež riešenie nákupných stredísk a obchodov. Napríklad taký Obchodný dom Centrum v Ovsišti bol známy aj ako malý Prior. „ … vo svojich krídlach bude ponúkať nemálo: veľkopredajňu potravín, vzorkovňu nábytku, ale nájde tu útulok aj zákazkové krajčírstvo …“ popisuje ponuku Večerník v roku 1978.

A pri téme nakupovanie ožívajú aj spomienky vtedajších Petržalčanov: „ V  čase výstavby sídliska boli len malé obchodíky, kde ak človek nechcel vystávať rad, musel prísť čo najskôr. Tak som aj ja chodievala do jednej z predajní, skoro ráno, vždy ešte pred prácou.“

Výstava sa venuje aj sídlisku Zadunajec. Rozvoj tejto lokality medzi Rusovskou, Viedenskou a Kopčianskou cestou bol spojený predovšetkým so závodom Matador.Rozrastajúce sa sídlisko, prirodzene, potrebovalo aj zdravotné strediská či škôlky a školy.  Základných škôl bolo síce postupne vybudovaných viacero, ale aj tak pre veľký počet detí hrozila dokonca trojzmenná prevádzka. Život na takomto stavenisku, ktorým v tom čase Petržalka bola, si vyžadoval aj pevné nervy. „Pamätám si, ako nám pod oknami doslova vyhrávala všetka tá stavebná technika a my sme nepočuli v byte ani televízor,“  hovorí jedna z pamätníčok. Živo si spomína aj na to, keď ešte na sídlisku, v časti kde vtedy bývala, chýbalo zdravotné stredisko a s chorým synom musela zháňať odvoz do mesta.

Pôvodne stará Petržalka je spojená s rodinnými domami a veľkými marhuľovými sadmi. „Moja stará mama veľmi ťažko niesla, keď sa mala sťahovať z domu, ktorý si vlastnoručne so starým otcom postavili, ale všetko sa podriadilo v prospech spoločnosti,“ hovorí ďalšia pamätníčka …

„ A keď sa dnes starý Petržalčan pozrie do ulíc novej Petržalky, zahľadí sa na stavby výškových budov, musí konštatovať, chce či nechce, že tu nastali prevratné kvantitatívne, ale aj kvalitatívne zmeny. A bolesť nad stratou krásnych záhrad plných marhuľami obťažkaných stromov, ustúpi pomaly do úzadia,“ uvádza Ján Kapusta, kronikár v roku 1986 … áno, aj taká bola Petržalka … a vy si na to môžete zaspomínať v miestnej knižnici Petržalka na pobočke Prokofievova 5 vrátane viacerých sprievodných podujatí v ďalších pobočkách knižnice. Výstava potrvá do 30. apríla 2017.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky